Thứ Hai tuần III mùa Chay

Suy niệm 2 Vua 5:1-15

 

Nay tôi biết rằng:  trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en.  (2 Vua 5:15)

 

          Ông Na-a-man khi đến Ít-ra-en chỉ muốn được chữa lành, nhưng khi rời nơi đó thì ông lại tin vào Thiên Chúa.  Cách ứng xử của ông quả thực chỉ mang tính cách thực tiễn và theo lý trí:  Tôi có vấn đề, và tại Ít-ra-en có một vị ngôn sứ có thể giúp đỡ tôi giải quyết”.  Điều gì đã xảy ra làm thay đổi hoàn toàn?  Câu trả lời vừa đơn giản vừa sâu xa là:  ông Na-a-man đã gặp Thiên Chúa.

          Câu chuyện ông Na-a-man cho chúng ta thấy diễn trình trở lại sau hết là nhờ ơn Chúa, chứ không phải do lý luận và tìm tòi của chúng ta.  Ông Na-a-man đã tìm kiếm một cuộc chữa bệnh đầy ấn tượng từ ngôn sứ  Ê-li-sa.  Ê-li-sa bảo ông hãy đi tắm dưới sông Gio-đan.  Lý trí bảo ông Na-a-man rằng nước sông Gio-an đâu khác gì những con sông tại Đa-mát.  Thêm vào điều ấy, ngôn sứ Ê-li-sa cũng chẳng đích thân nói với ông nữa.  Vậy thì ông ngôn sứ kia là hạng người làm phép lạ nào?

          Tuy nhiên khi ông Na-a-man bước lên khỏi dòng sông thì một điều gì còn hơn cả những mụn nhọt đã rơi ra khỏi con người ông.  Tội lỗi chồng chất bao nhiêu năm đã được tẩy sạch.  Ông Na-a-man bước lên với con người mới.  Ông ý thức chỉ có một Thiên Chúa thật và vị Thiên Chúa này là một sức mạnh cho người ta nương tựa.

          Đức tin và sự khôn ngoan của ngôn sứ Ê-li-sa trong câu chuyện này dạy chúng ta một bài học quan trọng khác.  Không giống như vua Ít-ra-en hoảng sợ, ngôn sứ Ê-li-sa chẳng lo lắng mình phải nói gì với ông Na-a-man hoặc ông Na-a-man sẽ chấp nhận thế nào những lời mình nói.  Ngài chỉ quan tâm làm sao giúp cho ông Na-a-man ở tư thế mở lòng để đón nhận việc lạ lùng Thiên Chúa làm.

          Điều này đem lại cho chúng ta niềm hy vọng khi chúng ta cố gắng chia sẻ đức tin với gia đình và bạn bè.  Chúng ta không cần phải có bài bản hoặc một kế hoạch hoàn hảo để đem người ta về với Chúa.  Chúng ta chỉ cần yêu thương họ, nói sự thật cho họ biết một cách ưu ái hết sức có thể, và cầu nguyện cho họ.  Chúng ta chỉ cần chuẩn bị một cơ hội để họ mở lòng đón Chúa đến gặp gỡ họ.

          Bạn cứ trung thành làm phần của bạn, còn Chúa sẽ làm hết tất cả phần của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con dẫn người ta đến với Chúa, để Chúa chạm tới họ bằng tình yêu của Chúa”.