Thứ Năm tuần III mùa Chay

Suy niệm Giê-rê-mi-a 7:23-28

 

Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng.  (Giê-rê-mi-a 7:25)

 

          Bạn có biết mỗi ngày gần 205 tỉ điện thư được gửi đi không?  Nghĩa là mỗi năm người ta gửi đi 74 ngàn tỉ điện thư.  Quá nhiều thông điệp trong không gian mạng!

          Mặc dù con số nói trên là vô cùng lớn lao, nhưng bạn hãy xét điều này:  con số những thông điệp Chúa gửi cho chúng ta trong cả cuộc đời còn vượt trên con số 74 ngàn tỉ nữa.  Tại sao?  Vì Chúa thích nói với chúng ta.  Người nói bằng nhiều cách lớn nhỏ và hằng ngày.  Không gì làm cho Người vui thích bằng được giao tiếp với chúng ta.  Người không bao giờ mỏi mệt gửi chúng ta những thông điệp yêu thương, khích lệ, hy vọng và dẫn dắt.  Giống như Người đã “không ngừng” sai các ngôn sứ đến với dân Ít-ra-en, Người cũng đến với chúng ta như thế (Giê-rê-mi-a 7:25).  Bạn có thể thắc mắc Người đến như thế nào.  Chúng ta hãy xem:

          Bạn hãy nghĩ đến một vòng tay ấm áp của người thân.  Có thể ngay sáng nay, Chúa đã ở đó, trong vòng tay ôm lấy bạn.

          Bạn thử nghĩ lại lần mới đây nhất bạn cảm thấy khoan khoái trước cảnh đẹp thiên nhiên. Chúa nói với bạn về tình yêu sáng tạo của Người.  Những lời Người phán với thánh nữ Tê-rê-xa Ávila cũng là những lời dành cho bạn:  “Nếu để được nghe con nói rằng con yêu mến Ta, Ta sẽ tạo dựng thế giới lại lần nữa”.

          Bạn biết là Thiên Chúa phán dạy qua Kinh Thánh.  Mỗi câu Kinh Thánh giống như một lá thư của Người.  Hôm nay bạn thử nghe những câu này theo cách ấy, tức là một thông điệp riêng tư Chúa gửi cho bạn.  Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Giê-rê-mi-a 313).  Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!” (I-sai-a 43:1).  Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Khải Huyền 21:5).

          Trong Thánh lễ, đầy những thông điệp Chúa gửi cho bạn.  Khi dự Thánh lễ, bạn hãy cố gắng hình dung ra Chúa Giê-su đang trực tiếp nói những lời Truyền phép với bạn:  “Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì con”.  “Thầy để lại bình an cho con, Thầy ban bình an của Thầy cho con”.

          Hãy cố gắng lắng nghe những thông điệp Chúa gửi cho bạn hôm nay.  Hãy thưa với Chúa là bạn muốn nghe Người và chăm chú lắng nghe Người phán, dù chỉ là một ít lời thôi, rồi bạn hãy viết xuống và cảm tạ Chúa đã mở tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về mọi cách Chúa yêu thương con”.