Thứ Sáu tuần III mùa Chay

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!  (Mác-cô 12:34)

 

          Chẳng phải là điều tuyệt vời khi nghe Chúa Giê-su nói với bạn những lời này sao?  Bạn thử tưởng tượng sẽ nức lòng biết mấy khi nghe nói rằng cả lúc bạn vấp ngã trong cuộc sống, thì Chúa vẫn một lòng tin tưởng bạn.  Bạn không thích nghe Chúa nói với bạn rằng bạn đang đi đúng đường sao?

          Một lời nói khích lệ có thể làm chúng ta phấn khởi, chỉ vì mọi khuynh hướng của con người chúng ta đều nhắm vào những điểm tiêu cực.  Chúng ta có thể đau đớn ý thức tội lỗi mình hoặc thất vọng vì những lỗi lầm của mình.  Thậm chí chúng ta còn nghi ngờ Chúa không hài lòng với chúng ta nữa.  Nước Thiên Chúa dường như còn xa tầm tay chúng ta lắm!

          Nhưng đó không phải là thông điệp Chúa gửi cho bạn!  Tình yêu Người dành cho bạn là tình yêu hoàn hảo và hằng có.  Những bất toàn của bạn không thay đổi được tình yêu ấy.  Cho nên thay vì cảm thấy nản lòng trước những thất bại và sa ngã của mình, bạn hãy ráng kiên nhẫn với chính mình.  Hãy suy nghĩ những lời sau đây của thánh Phanxicô đệ Salêsiô:

          “Con hãy kiên nhẫn đối với hết mọi sự, nhưng trước nhất là với chính mình.  Đừng khi nào lẫn lộn những sai lầm của con với những giá trị của con vì là một con người.  Con là một người hoàn toàn có giá trị, có óc sáng tạo, hữu dụng, chỉ vì con hiện hữu.  Nên không có bất cứ chiến thắng nào hoặc gian khổ nào có thể thay đổi được điều ấy”.

          Khi những ký ức về lỗi lầm quá khứ hoặc thất bại hiện thời phóng đại lên, bạn hãy nhớ rằng mình có thể gần Chúa Ki-tô hơn vì Người đã kéo bạn lại với Người và bao giờ cũng bênh vực bạn.  Hãy để Chúa Giê-su bảo đảm với bạn rằng bạn không xa vương quốc của Người đâu.  Đúng thế, mỗi bước vâng lời, tin tưởng và tín thác đều đem bạn thêm một bước nữa gần Chúa hơn.

          Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu.  Chúa Giê-su đã nói những lời này với ông kinh sư chưa thực sự chọn theo Chúa.  Nhưng điều ấy không ngăn cản được Chúa Giê-su lên tiếng khen ngợi đức tin của ông.  Chúa có thể nói rằng ông ta đã đi đúng đường và chỉ cần thêm một chút khích lệ nữa thôi để giúp ông tiếp tục tiến tới.  Chúa Giê-su khích lệ bạn thế nào khi bạn đã tin vào Người?  Người sẽ nói thêm bao nhiêu lần nữa rằng Người hài lòng với bạn?

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã luôn tỏ lòng thương xót đối với con.  Xin Chúa giúp con biết yêu chính mình như Chúa yêu thương con”.