Thứ Tư tuần III mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:17-19

 

Thầy đến… là để kiện toàn (Luật Mô-sê).  (Mát-thêu 5:17)

 

          Chúa Giê-su minh định điều này với các môn đệ:  Người không đến để bãi bỏ Lề Luật và sách các ngôn sứ.  Người không muốn phá bỏ bất cứ điều gì.  Nhưng Người đến để kiện toàn.  Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện và cảm tạ Chúa Giê-su về những cách thức Người đưa mọi sự tới kiện toàn:

          “Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã đến để kiện toàn Lề Luật!  Không một chút lỗi lầm nào trong cách Chúa yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.  Chúa đã yêu thương sâu xa đến nỗi hiến thân trên thập giá để chúng con được giải hòa với Cha trên trời của chúng con.

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa không dừng tại đó.  Chúa còn cho chúng con thấy làm thế nào để tuân giữ tận cốt lõi của Lề Luật.  Từng giáo huấn của Chúa đều cho chúng con thấy chúng con có thể mến Chúa và yêu người hoàn toàn như Chúa yêu mến.  Chúa đã chữa lành và tha thứ, Chúa đã đến với những người bị xã hội loại bỏ, Chúa đã vâng phục thánh ý Chúa Cha.  Chúa đã chu toàn Lề Luật và Chúa dạy chúng con cũng phải làm như vậy.

          “Lạy Chúa, không chỉ thế, Chúa còn thực hiện mọi lời các ngôn sứ tiên báo.  Chúa thực hiện từng lời hứa của Thiên Chúa.  Chúa là Đấng Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, sinh bởi Đức Trinh Nữ.  Chúa là Con vua Đa-vít, ra đời tại Bê-lem, Đấng đã đến để mang tới vương quốc bình an.  Chúa là người Tôi Trung của Thiên Chúa để đem công lý và chữa lành cho hết mọi người!

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa còn đến để kiện toàn bản thân con nữa!  Con cám ơn Chúa đã dựng nên con với một tiềm năng đáng kể.  Chúa đã ban cho con khả năng biết Chúa;  Chúa đã ban cho con những tài năng đặc biệt để tôn vinh Chúa.  Mỗi ngày Chúa giúp con khám phá những tài năng ấy và Chúa dạy con làm cho chúng được phát huy.  Chúa giúp con thắng vượt tội lỗi để con nhận ra được những ân huệ của Chúa nơi người khác.  Chúa dạy con biết cầu nguyện và yêu mến Thiên Chúa, để con được lớn lên thành con người Chúa muốn tạo dựng.

          “Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa và ngợi khen Chúa!  Chúa đã đến để kiện toàn mọi sự.  Con cảm tạ Chúa vì Chúa còn đi xa hơn nữa khi hứa sẽ kiện toàn chính con.  Chúa đã dựng nên con.  Chúa yêu thương con.  Chúa mong chờ con trở nên tất cả những gì Chúa muốn dựng nên con!”

 

          “Lạy Chúa, con muốn tìm được sự kiện toàn của con trong Chúa!”