Chúa Nhật tuần IV mùa Chay

Suy niệm Ê-phê-xô 2:4-10

 

Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa.  (Ê-phê-xô 2:8)

 

          Thánh Phao-lô là con người dễ cảm thông:  chúng ta được cứu độ do ân sủng Chúa chứ không phải do sức riêng chúng ta.  Nếu chúng ta tự cứu được mình, thì Chúa Giê-su đã chẳng phải chịu chết vì tội lỗi chúng ta.

          Vậy chúng ta phải hiểu thế nào về mối liên hệ giữa ơn Chúa và những nỗ lực của chúng ta?  Trước nhất, như thánh Phao-lô viết, chủ yếu là chúng ta phải tin rằng chúng ta được cứu độ là do ân sủng và nhờ đức tin (Ê-phê-xô 2:8).  Thứ hai, chúng ta cần nhớ lại điều thánh Phao-lô nói chỉ trong hai câu, là Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy thực hiện “những công việc tốt lành Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta từ trước” (2:10).

          Thánh Phao-lô không nói đến những hành vi bác ái và phục vụ của cá nhân nơi này nơi kia.  Nhưng ngài nói về một lối sống.  Ngài bảo rằng chúng ta là những người được cứu độ do ân sủng phải đáp lại ân huệ Chúa ban.  Và việc đáp lại tốt nhất và duy nhất đối với hồng ân Chúa ban, đó là hãy cố gắng sống nhân ái như Chúa, bằng cách làm những việc bác ái phục vụ những người nghèo khó.

          Thánh Phao-lô còn đi xa hơn nữa khi nói rằng những việc bác ái của chúng ta “đã được chuẩn bị từ trước” do Chúa (Ê-phê-xô 2:10).  Nói khác đi, chúng ta có thể nghĩ rằng khi chúng ta có ước muốn đến giúp đỡ người đang gặp khó khăn thì ước muốn ấy thực sự là do Chúa Thánh Thần gợi lên.

          Chúa đã đặt trong tâm hồn mỗi người ước muốn làm những việc bác ái.  Nhưng rất thường là nhiều người lại tin rằng họ quá bận rộn nên không giúp ai được.  Hoặc họ tin rằng việc giúp đỡ của họ cũng chẳng làm được gì khác hơn.  Kết quả đáng buồn là vẫn còn nhiều người không có được những giúp đỡ mình cần đến.

          Vậy bạn đừng để xảy ra như vậy nhé!  Hôm nay bạn hãy quyết định đền đáp Chúa bằng những công việc phục vụ người khác.  Mùa Chay là thời gian tốt nhất để thăm viếng người già lão, giúp người nghèo và đến với những người bị tổn thương.  Cũng là thời gian tốt nhất để kêu gọi các con cháu của bạn cùng chung tay với bạn nữa.

 

          “Lạy Chúa, Chúa đã cứu độ con.  Giờ đây con muốn phục vụ Chúa”.