Thứ Ba tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 5:1-16

 

Anh có muốn khỏi bệnh không?  (Gio-an 5:6)

 

          Bạn có biết là thánh Gio-an chỉ tường thuật bảy phép lạ Chúa Giê-su đã làm không?  Con số phép lạ tuy ít, nhưng chúng lại nói lên thật nhiều ý nghĩa.  Đúng vậy, thánh Gio-an gọi đó là những “dấu lạ” vì mỗi dấu lạ đều giúp người ta tin vào Chúa Giê-su.

          Phải, tất cả các dấu lạ, trừ một dấu lạ.  Dấu lạ trong bài Tin Mừng hôm nay dường như không mang lại hiệu quả thiêng liêng cho người lãnh nhận nó.  Nếu có thì       anh ta lại biểu lộ điều ngược hẳn lại những gì bạn mong đợi.

          Thứ nhất, khi Chúa Giê-su hỏi anh có muốn được chữa lành không, anh không trả lời bằng lời thưa có hăng hái!  Anh không trả lời thẳng.  Trái lại, anh lại phàn nàn:  Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ” (Gio-an 5:7).

          Rồi sau khi Chúa chữa lành cho anh, anh vác chõng đi luôn (Gio-an 5:9).  Anh không một lời cám ơn hoặc nói cho biết điều gì đã xảy ra cho anh.  Anh chỉ ra đi với cuộc sống của mình.

          Thứ đến, khi mấy nhà lãnh đạo tôn giáo hạch hỏi anh bởi anh không giữ luật khi vác chõng đi trong ngày sa-bát, anh đổ hết trách nhiệm cho và quy lỗi cho “người chữa tôi khỏi bệnh” (Gio-an 5:11).  Anh không nói điều gì đặc biệt về Chúa Giê-su.  Anh không tỏ ra bất cứ sự ngưỡng mộ hoặc cảm tạ nào về việc mình được chữa lành.  Nguyên những sự kiện ấy cũng đủ để đổ hết lỗi sang cho Chúa rồi.

          Cuối cùng, sau khi Chúa Giê-su lại nói với anh thì anh đi báo cáo cho các nhà lãnh đạo về Người.  Hậu quả là họ bắt đầu đe dọa và bách hại Chúa Giê-su.  Đúng vậy, nhờ những lời của anh mà họ bắt đầu một chiến dịch chống lại Chúa Giê-su để sau cùng đi tới âm mưu giết Người (11:49-53).

          Dường như anh cho chúng ta thấy thế nào là không có liên hệ với Chúa Giê-su:

          *   Đừng than phiền với Người, nhưng hãy kêu xin Người giúp đỡ.

          *   Đừng bỏ đi, nhưng hãy gắn bó với Người và ngợi khen Người đã ban muôn phúc lành.

          *  Đừng đối xử với Người như một người bình thường, nhưng hãy nhận biết và tin Người là Con Thiên Chúa.

          *  Đừng sợ nói về những gì Người đã làm cho bạn, nhưng hãy tìm cách chia sẻ Tin Mừng.

          Còn bạn thì sao?  Bạn có muốn Chúa Giê-su cho bạn được “lành mạnh” trong lãnh vực nào đó của đời bạn không?  Vậy thì cứ theo bốn điểm nói trên.  Đó là một phương thuốc đầy hy vọng để giúp đức tin bạn mạnh mẽ hơn và sâu xa hơn.

 

          “Vâng, lạy Chúa Giê-su, con muốn được lành mạnh!  Lạy Chúa, con tin Chúa!”