Thứ Bảy tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 7:40-53

 

Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!  (Gio-an 7:46)

 

          Đã bao giờ bạn cố gắng cãi lý với những người mang đồng phục chưa?  Những sĩ quan và cảnh sát không dễ gì chuyển lòng đâu.  Họ có nghề nghiệp và họ thực thi nghề nghiệp.  Nhưng các vệ binh Đền Thờ là những người được sai đi bắt Chúa Giê-su thì lại ngưng công tác của họ.  Họ không biết vị ráp-bi này là ai, nhưng sứ điệp của ngài dường như lại xuyên thấu tâm hồn họ.  Họ cảm nhận mình đang phải đối phó với một uy quyền cao cả hơn quyền uy của những người sai phái họ, tức là với một đấng mà họ phải thận trọng.

          Thật bất hạnh, những người cấp trên của họ lại không có được những ấn tượng giống như họ.  Các ông ấy nghĩ rằng mình biết rõ sự thật, cho nên nếu họ mà lắng nghe Chúa Giê-su thì họ sẽ phải nhìn nhận là họ sai.  Những lời lẽ khiêm tốn của các vệ binh Đền Thờ không đủ để đánh động họ.  Ngay đến ông Ni-cô-đê-mô là một người trong số họ cũng không thể thuyết phục được họ.  Cho nên hậu quả là một người vô tội, Con Thiên Chúa, đã bị kết án tử với những quy tội giả tạo.

          Ai trong chúng ta mà chẳng nhiều lần nhắm mắt trước sự thật?  Có lẽ một người bạn đã nói với chúng ta điều chúng ta cần phải nghe về những gì chúng ta đã nói hoặc đã làm, nhưng chúng ta bắt họ phải ngậm miệng vì chúng ta sợ.  Có lẽ chúng ta hận thù hoặc ghen tị một người đến nỗi không thể nhận ra những cái tốt nơi họ hoặc thấy họ cần được chúng ta chấp nhận.  Hoặc có lẽ chúng ta đã thấy một người hơi khác thường nên loại bỏ họ thay vì cho họ một cơ hội nữa.  Thực khó mà nhận ra những sai lầm của mình khi chúng ta quá tin vào chính mình.

          Không ai thích đối diện với tội lỗi và thiếu sót của mình.  Nhưng không nên để cho những thẩm định về mình làm chúng ta thất vọng;  mà hãy để chúng xây dựng cho chúng ta.  Khi chúng ta để cho ánh sáng Chúa Thánh Thần chiếu soi vào những chỗ tối tăm trong đời sống chúng ta, chúng ta mới nắm được những nhược điểm của chúng ta mà hối cải.  Đó cũng là lúc được chữa lành.  Xin nhắc bạn, điều ấy không luôn dễ dàng đâu.  Nhưng kết quả vẫn luôn là cảm nghiệm sâu xa hơn được tình yêu Thiên Chúa và nhận ra rõ hơn sự hiện diện của Người trong tâm hồn chúng ta.

          Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào trên bước đường bước đi với Chúa, Người vẫn luôn có thêm nhiều điều để ban cho bạn.  Người muốn nói với bạn một cách chưa từng có ai đã nói với bạn.  Vậy bạn sẵn sàng để lắng nghe và chấp nhận chưa?

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và mở tâm trí con.  Xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan để hiểu những lời ban chân lý và sự sống của Chúa”.