Thứ Năm tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 5:31-47

 

Chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.  (Gio-an 5:39)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang sống ở đầu thế kỷ 1.  Liệu bạn có tin được rằng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa không?  Có lẽ bạn muốn có một số bằng chứng.

          Điều Chúa Giê-su đã cho các thính giả của Người biết, đó là bằng chứng.  Người chia sẻ bốn bằng chứng nói lên thần tính của Người:  bằng chứng loài người, các phép lạ, xác nhận của Chúa Cha, và Kinh Thánh.

          Còn chúng ta thì sao?  Nói đúng ra, chúng ta thường cần đến bằng chứng để giúp chúng ta trong đức tin của mình.  Chính Chúa còn muốn cho chúng ta bằng chứng hơn cả chúng ta cần nữa.  Người thích giúp chúng ta tin thật rằng:  Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, Chúa Giê-su yêu thương chúng ta nên đổ hết máu ra trên thập giá vì chúng ta, và Chúa Giê-su ban cho chúng ta sự sống đời đời.

          Thực sự Thiên Chúa hằng gửi cho chúng ta những dấu hiệu.  Chúng ta có thể nhận ra những dấu hiệu ấy mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, nơi những anh chị em trong giáo xứ, trong những phép lạ của lòng yêu mến Chúa, trong Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể.  Ngoài Thánh lễ ra, Chúa còn ban cho chúng ta những dấu hiệu trong những công việc thường xuyên hằng ngày.  Chúng ta chỉ cần mở mắt, thì Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra chúng.

          Thí dụ, nếu bạn đọc các bài đọc hôm nay, chỉ cần một dòng hay một lời đánh động bạn thôi, thì đó chính là bằng chứng cho thấy Chúa đang hoạt động trong bạn.  Người đang gửi cho bạn một thông điệp, chỉ dành cho bạn thôi!

          Nếu bạn thức dậy và nghĩ rằng mình cần phải cố gắng thân thiện với một người làm cùng sở đang làm bạn khó chịu, đó là bằng chứng cho thấy Chúa Thánh Thần đang biến đổi tâm hồn bạn.

          Nếu bạn bước ra khỏi lối sống bình thường để làm một điều đặc biệt cho một người thân hôm nay, đó là dấu hiệu nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa.  Người đang làm cho bạn nên giống Chúa Giê-su hơn, Đấng không ngừng quảng đại và ưu ái với chúng ta.

          Thậm chí ngay ước ao cầu nguyện và đọc những bài suy niệm này cũng giúp bạn nhận ra Chúa Giê-su phục sinh và đang hoạt động trong bạn.

          Hôm nay, bạn hãy cố gắng nhận ra những dấu chỉ Chúa sẽ gửi cho bạn.  Mặc dù có thể bạn không thấy điều gì đặc biệt, nhưng hãy nhớ rằng Người đã gửi cho bạn một dấu hiệu vĩ đại nhất, đó là chính Chúa Giê-su để sống với bạn.  Người đã ban cho bạn dấu hiệu cảm động nhất trong các dấu hiệu của tình yêu Người, là thập giá của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt con để con nhận ra những dấu chỉ giúp con đến với Chúa”.