Thứ Sáu tuần IV mùa Chay

Suy niệm Khôn Ngoan 2:1, 12-22

 

Thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi.  (Khôn Ngoan 2:14)

 

          Bạn có thấy ai có một cuộc sống đầy đủ đến nỗi bạn không sao chịu được khi ở bên họ không?  Về tài chánh?  Đâu ra đó.  Con cái?  Đứa nào cũng có tên trên bảng danh dự và rất ngoan ngoãn.  Bề ngoài?  Không một cọng tóc thừa thãi và không dư một ký nào.  Nhà cửa?  Trang hoàng thật mỹ thuật và sạch bóng.  Cứ mỗi mảnh “hoàn thiện” của họ dường như phóng to lên những thiếu sót của bạn và làm cho bạn cảm thấy mình càng thêm kém thua.

          Đó là một cách giúp chúng ta hiểu làm sao những người trong bài đọc 1 hôm nay đã phản ứng với “người công chính” đang sống giữa họ (Khôn Ngoan 2:12).  Họ không thể so sánh với người ấy, rồi trong sự ghen tị, họ tìm cách giúp họ không còn nhớ đến những thất bại của mình nữa.

          Chúng ta sắp vào cuối mùa Chay rồi.  Trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ thấy những đám mây đen quyện trên đầu Chúa Giê-su khi Người tiến tới gần thập giá. Chúng ta sẽ thấy Người chấp nhận số phận một cách anh hùng nhưng lại khiêm tốn.  Người Tôi Trung của Thiên Chúa chính là Chúa Giê-su, Đấng sẽ gặp những kẻ bách hại Người mà “sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường” (I-sai-a 42:2).  Có thể khó mà nhận ra Chúa Giê-su trong những bài đọc này, nhất là thật đau đớn khi thấy Người chịu những đau khổ.  Nhưng cũng có thể khó là vì chúng ta cảm thấy những lầm lỗi của mình bị phô bày.  Ai trong chúng ta có thể sống trong bình an và khiêm nhường tuyệt hảo?  Ai có thể đến mà so sánh với lòng quảng đại và kiên nhẫn của Người?  Chắc chắn chúng ta sẽ thất bại trong bất cứ thử thách đức tin nào xảy đến với chúng ta thôi!

          Cảm tạ Chúa, vì đó không phải là cách Chúa Giê-su nhìn bạn.  Người đã đến để cứu độ bạn, chứ không phải để lên án bạn.  Người coi bạn là anh chị em của Người, một thành viên quý báu thuộc gia đình Người.  Người thấy điều tốt đã hiện diện nơi bạn cũng như điều tốt mà Thiên Chúa muốn thực hiện cho bạn.  Phải, chúng ta có thể cần được sàng sẩy để những tội lỗi quá khứ  và kiêu căng nhường chỗ cho những phúc lành của Chúa.  Nhưng Đấng đang sàng sẩy chúng ta lại nhân từ và lân ái, chứ không khắc nghiệt và hay kết án.  Rồi mục đích của việc sàng sẩy là để thanh tẩy chúng ta chứ không phải làm cho chúng ta phải đổ vỡ.

          Vậy hôm nay bạn đừng sợ nhìn thẳng, nhìn lâu vào thánh giá.  Hãy chăm chú nhìn vào Đấng Cứu Độ của bạn và hãy thưa với Người rằng bạn muốn nhận lãnh tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con nhìn Chúa với cặp mắt mới!”