Thứ Tư tuần IV mùa Chay

Suy niệm I-sai-a 49:8-15

 

Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào.  (I-sai-a 49:10)

 

          Bạn có biết là nước bao phủ bề mặt trái đất tới 70 phần trăm không?  Rồi hơn một nửa dân số trên địa cầu sống trong vòng ba cây số nước ngọt!  Không những thế, thân thể chúng ta gồm 60 phần trăm là nước.  Và bạn có thể sống sót nhiều tuần lễ không có thức ăn, nhưng nếu không có nước thì chỉ sống được từ ba tới năm ngày.  Rõ ràng nước là cốt yếu cho sự sống.

          Chủ đề nước gặp hoài trong Kinh Thánh, nhất là trong mùa Chay.  Các bài đọc mùa Chay đã trình bày nhiều hình ảnh về nước, nào là cây trồng bên dòng nước, ông Mô-sê đập trên hòn đá cho nước vọt lên giữa sa mạc, ông Na-a-man phong cùi được lành bệnh dưới sông Gio-đan, rồi đến người phụ nữ Sa-ma-ri nhận lãnh nước hằng sống do Chúa Giê-su ban.  Ngay hôm qua, chúng ta có bài đọc trích sách Ê-dê-ki-en nói đến hình ảnh Đền Thờ với dòng sông sự sống chảy ra từ đó, cùng với câu chuyện Chúa Giê-su chữa lành một người bại liệt bên hồ Bết-da-tha tại Giê-ru-sa-lem.

          Qua tất cả những câu chuyện này và nhiều câu chuyện khác nữa, Chúa cho chúng ta thấy sự sống của Người giống như nước cần thiết cho chúng ta.  Đúng thế, đời sống thiêng liêng của chúng ta được vây quanh bởi nước.  Trong bí tích Thánh tẩy, chúng ta được tẩy rửa bằng nước và chúng ta lãnh nhận nơi mình mạch suối nước hằng sống trào lên trong tâm hồn.  Vào cuối đời, thân xác chúng ta được rảy nước phép.  Mỗi mùa Chay, chúng ta chuẩn bị cho phụng vụ Tam Nhật thánh khi nước được làm phép và các dự tòng được rửa tội để gia nhập Hội Thánh.

          Hôm nay bạn cần phải cảm nghiệm nước ban sự sống của Thiên Chúa như thế nào?  Bạn hãy dành một lúc khi cầu nguyện để xin Chúa giúp bạn tiếp cận với sự sống Chúa đã ban cho bạn.  Hãy để mạch nước trào dâng trong bạn, nước hy vọng, vui mừng, thanh tẩy và bình an.  Hãy để nước ấy thấm nhuần mọi “mảnh đất hoang khô cằn” nơi bạn, làm mềm tâm hồn bạn, rửa sạch lương tâm bạn, chữa lành ký ức của bạn và làm sinh động trí tưởng tượng của bạn.  Hãy để nước ban sự sống mang đi mọi gánh nặng của bạn và ban cho bạn niềm vui duy nhất là được biết rằng Chúa Ki-tô đang ở trong bạn và Người không khi nào ngừng yêu thương và chăm sóc bạn.

 

          “Lạy Cha, con muốn nước hằng sống của Cha chảy vào tâm hồn con hôm nay.  Xin Cha nuôi dưỡng con, thanh tẩy con và đem lại cho con niềm vui”.