Chúa Nhật tuần V mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 51:3-4, 12-15

 

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.  (Thánh Vịnh Đáp ca)

 

          Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay trình bày việc vua Đa-vít sám hối đối với Thiên Chúa sau khi vua phạm tội ngoại tình rồi ra lệnh giết chồng của bà Bat-sê-va ngoài mặt trận.  Đa-vít được người ta biết như một người được Thiên Chúa thương mến đặc biệt, nhưng câu chuyện này lại giống như một câu chuyện tình hơn là những gì bạn muốn gặp thấy nơi một con người của Thiên Chúa

          Điều tệ hại hơn, đó là Đa-vít đã không thấy những điều ông đã làm là sai trái, cho đến khi Chúa sai ngôn sứ Na-than đến mở mắt cho nhà vua.  Đây cũng là thời điểm Thánh Vịnh hôm nay ra đời.  Vậy cùng với vua Đa-vít, chúng ta có thể học được gì khi cầu nguyện bằng Thánh Vịnh này?

          Thứ nhất, chúng ta thường không nhận ra được tội lỗi mình, cả tội nhỏ lẫn tội lớn.  Dục vọng, ích kỷ, kiêu căng, tự cho mình là công chính, giận dữ, bất cứ tội nào kể trên cũng khiến cho Đa-vít mù quáng.  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã sai người khác đến với con để giúp con tiến triển trong sự thánh thiện.

          Thứ hai, Chúa luôn theo đuổi chúng ta, cả lúc chúng ta gần Người cũng như khi chúng ta xa cách Người.  Người luôn kích động tâm trí chúng ta.  Người luôn sai các thiên thần và những người khác đến giúp đỡ chúng ta.  Người làm bất cứ điều gì có thể và bằng bất cứ phương tiện nào để giúp chúng ta xưng thú tội lỗi và đến gần Người hơn.  Lạy Chúa, xin giúp con biết nhạy cảm hơn để nhận ra Chúa đến với con mỗi ngày.

          Thứ ba, lòng Chúa thương xót không thể đo lường được.  Thậm chí những hành vi ngoại tình và giết người của vua Đa-vít cũng không ngăn cản được Người theo đuổi nhà vua và hoàn thành kế hoạch của Người dành cho vua.  Lúc chúng ta thống hối, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dâng tràn trong tâm hồn chúng ta, giống như trường hợp vua Đa-vít vậy.  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về lòng trung thành của Chúa.

          Sau cùng, bạn hãy nhìn vào hai dòng cuối cùng của Thánh Vịnh này.  Vua Đa-vít hứa rằng nếu Chúa tha thứ cho ông, ông sẽ làm hết sức để dẫn dân chúng đến với Chúa.  Ước ao phục vụ và chăm sóc người khác là sự đáp trả tự nhiên đối với lòng từ bi của Chúa.  Lạy Chúa, xin Chúa sử dụng con theo mục đích của Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin thương xót con.  Xin Chúa tạo cho con một tấm lòng trong trắng.  Xin cho con được tràn đầy Thánh Thần Chúa, và con sẽ chia sẻ đức tin với mọi người chung quanh con”.