Thứ Bảy tuần V mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 37:21-28

 

Chúng sẽ không còn là hai dân tộc, không còn chia thành hai vương quốc.  (Ê-dê-ki-en 37:22)

 

          Đây là lúc chúng ta ôn lại một bài học lịch sử ngắn.  Vào thế kỷ 9 trước Chúa giáng sinh, Ít-ra-en chia làm hai vương quốc:  nước Giu-đa với Giê-ru-sa-lem là thủ đô, và nước Ít-ra-en ở phía bắc với Sê-khem là thủ đô.  Năm 721 trước công nguyên, vương quốc Ít-ra-en phía bắc rơi vào tay quân Át-xi-ri và dân chúng bị bắt đi lưu đày.  Vương quốc Giu-đa thì còn tồn tại cho đến năm 586 trước công nguyên, khi quân đội của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo tràn ngập Giê-ru-sa-lem và bắt hầu hết dân chúng giải về nước ông tại Ba-by-lon.  Một vị ngôn sứ tên là Ê-dê-ki-en cũng trong số những người bị bắt ấy.

          Lời tiên tri thứ ba ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói ra trong thời gian lưu đày.  Thiên Chúa hứa sẽ phục hồi một Ít-ra-en hợp nhất.  Bài đọc hôm nay trích dẫn đoạn này.  Ê-dê-ki-en đã thấy trước thời gian Ít-ra-en và Giu-đa sẽ trở về quê cha đất tổ.  Ngài thấy mọi chi tộc sống với nhau như một và hòa bình.  Đó chũng là điều Thiên Chúa ước mong cho dân Người từ lâu.

           Bạn đừng đánh mất điều này:  ước mong của Thiên Chúa luôn là làm sao có sự hiệp nhất.  Người thích tái lập những gì đã bị đổ vỡ và đem về lại với nhau.  Bạn thử tưởng tượng:  nếu Thiên Chúa có thể nhìn thấy một Ít-ra-en hiệp nhất, ngay cả khi họ đã trải qua nhiều thế kỷ chia rẽ, lưu đày và thù hận, thì bạn hãy nghĩ đến thời Chúa Giê-su sẽ hiệp nhất hết thảy chúng ta lại nơi thiên đàng.  Cuộc hòa giải Người đã hứa qua miệng ngôn sứ Ê-dê-ki-en vẫn luôn là điều Người mong ước cho dân Người hiện nay!

          Vậy sự hiệp nhất này như thế nào?  Những lời ngôn sứ Ê-dê-ki-en giúp chúng ta hiểu.  Hiệp nhất có nghĩa là trở về, đem người ta trở lại với nhau.  Hiệp nhất có nghĩa là chúng ta được phục hồi để trở về với Thiên Chúa sau khi chúng ta đã rũ bỏ mọi chia rẽ và đặt Người lên trên hết trong cuộc sống chúng ta.  Hiệp nhất cũng có nghĩa sống bên nhau trong cùng “miền đất” Chúa đã ban cho chúng ta, một nơi Người đang sống giữa chúng ta.  Thay đổi do sự hiệp nhất này tạo nên sẽ mạnh mẽ đến nỗi ai cũng thấy được sự khác biệt.

          Một yếu tố quan trọng cho sự hiệp nhất mà Thiên Chúa mong ước, đó là sự hòa giải giữa người ta với nhau.  Bí tích Hòa giải là một trong những phương tiện Chúa sử dụng để đem lại sự hiệp nhất, bắt đầu từ tâm hồn mỗi người.  Đó là nơi Người tha thứ cho chúng ta, hiệp nhất chúng ta với Người và ban cho chúng ta ân sủng mới để tái thiết mối tương quan của chúng ta.  Nếu bạn chưa đi xưng tội mùa Chay thì hãy cố gắng đi trong tuần này.  Bạn có thể nhận ra viễn tượng hiệp nhất tuyệt vời Chúa muốn thấy nơi dân Người.

 

          “Lạy Cha, xin cho chúng con nên một!”