Thứ Năm tuần V mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 105:4-9

 

Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.  (Thánh Vịnh 105:5)

 

          Dù là quên những ngày sinh nhật, không nhớ bút để đâu, hoặc quên mặt người này người kia, thì những quên lãng nho nhỏ ấy cũng vẫn làm chúng ta khó chịu.  Quên sẽ trở thành một thảm trạng, nếu như chúng ta quên mất điều quan trọng rằng cuộc sống này là gì.  Do đó Thánh Vịnh hôm nay dạy chúng ta phải ghi nhớ và chúc tụng Chúa vì những kỳ công Người thực hiện.

          Đây là việc khích lệ tuyệt hảo khi chúng ta chuẩn bị mừng những việc lạ lùng nhất trong Tuần Thánh tới.  Vậy làm thế nào chúng ta phấn đấu với bệnh quên và phải chọn cách ghi nhớ nào để giúp chúng ta cảm tạ, vui mừng và được biến đổi?  Bằng cách coi những kỳ công Chúa đã thực hiện như là Người thực hiện cho chính chúng ta.

          Truyền lại những câu chuyện từ thế hệ trước sang thế hệ sau, dân Ít-ra-en kể lại những việc Chúa đã làm cho một dân tộc hằng ngàn năm trước.  Nhất là khi thuật lại câu chuyện cốt yếu Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ, việc thuật lại ấy đã sử dụng hình thức một Bữa Ăn Vượt Qua “có bạn hiện diện ở đó”.  Tuân giữ những tục lệ do Kinh Thánh và Truyền thống để lại, người ta nhớ lại việc giải phóng theo cách làm cho câu chuyện trở nên hiện diện và mang tính cách cá nhân:  Trong ngày ấy, ngươi sẽ kể lại cho con của ngươi rằng: Sở dĩ như vậy là vì những gì Đức Chúa đã làm cho cha khi cha ra khỏi Ai-cập” (Xuất Hành 13:8).

          Trong Chúa Ki-tô, chúng ta có thể nói giống như vậy.  Những kỳ công của dân Ít-ra-en đã trở thành lịch sử của riêng chúng ta và những kỳ công ấy được thể hiện trong sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su.  Là người Công giáo, chúng ta tin rằng mỗi Thánh lễ đều lập lại những hành vi cứu độ của Chúa và làm cho chúng hiện diện trước chúng ta.  Chúng ta đang ở đó tại phòng Tiệc Ly với Chúa Giê-su!

          Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh này, bạn hãy đem câu chuyện của Chúa áp dụng vào cá nhân bạn.  Bạn hãy đặt mình trong Bữa Tiệc Ly.  Với trí tưởng tượng, bạn hãy cử hành bữa ăn Vượt Qua;  Chúa Giê-su đã đem lại cho bạn một cách để nhớ đến và nhận lãnh Người.  Người đã làm việc này vì tôi.  Bạn hãy canh thức với Chúa Giê-su trong vườn dầu, tại đó Người đau khổ vô cùng đang khi chờ đợi tên phản bội Người.  Người đã làm việc này vì tôi.  Bạn hãy nhìn Người bị lôi đến trước mặt thượng tế, vua Hê-rốt, Phi-la-tô, đám dân chúng nhạo cười.  Người đã làm việc này vì tôi.  Bạn hãy đi lên đồi Can-va-ri-ô, đứng dưới chân thập giá, than khóc với Mẹ Ma-ri-a.

          Bạn hãy nhớ lại và hãy sống lại những kỳ công Chúa đã làm.  Hãy để chân lý sau đây lắng sâu vào tâm hồn bạn:  Người đã làm việc này vì tôi.  Đây là cách Người yêu thương tôi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con kính phục trước tình Chúa yêu thương con và dấn thân vì con!”