Thứ Tư tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:31-42

 

Sự thật sẽ giải phóng các ông.  (Gio-an 8:32)

 

          Shin Dong-hyuk là một tù nhân trong trại giam của Bắc Hàn suốt hai mươi ba năm trời trước khi ông trốn thoát được.  Nhưng hầu như tất cả thời gian ấy, ông vẫn nghĩ cuộc sống ông bình thường.  Bạn biết mà, ông sinh ra tại đó.  Ông nói:  “Tôi chỉ nghĩ rằng những người mang súng sinh ra để mang súng”.  Ông mất thời gian thật lâu rồi mới nghĩ tới việc trốn thoát, bởi vì ông cho rằng mọi người sống trong trại cũng nghĩ như ông thôi.  Trong thời gian ông bị giam tù, giả như bạn có hỏi ông thế nào là “tự do”, ông chẳng biết phải trả lời làm sao.

          Bạn có thể thấy những điều tương tự với câu chuyện của ông Shin nơi những điều mấy nhà lãnh đạo Do-thái nói với Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay:  Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ” (Gio-an 8:33).  Chúa Giê-su cố gắng nói cho họ biết rằng họ thực sự đang làm nô lệ – cho tội lỗi.  Nhưng họ không hiểu được Người nói gì.  Họ đang hết sức tuân thủ Lề Luật;  thế thì có gì là sai trái?  Dĩ nhiên là không.  Nhưng Chúa Giê-su muốn cho họ biết thêm một điều khác nữa.

          Chúa Giê-su muốn các thính giả của Người được tự do để tuân giữ Lề Luật, nhưng Người cũng muốn họ biết được sự tự do của Chúa Thánh Thần.  Người muốn họ được tự do để nghe Chúa Thánh Thần nói những lời khôn ngoan, yêu thương và dẫn dắt;  được tự do khỏi những lo lắng về chính mình;  được tự do để làm chính những điều Chúa Giê-su đang làm.  Nói khác đi, Chúa muốn cho họ một sự tự do đặt nền móng trên quyền năng Thiên Chúa đang sống và hoạt động trong cuộc đời họ.

          Phục Sinh đã gần, bạn hãy xét xem tự do là như thế nào đối với bạn.  Giống như ông Dong-hyuk, bạn có thể thấy mình đã bị giam cầm quá lâu rồi mà không hay.  Chúa muốn ban cho bạn sự tự do để trở nên con người bạn muốn, tức là con người kiên nhẫn hơn, biết tử tế hơn và cởi mở hơn để đón nhận Chúa Thánh Thần.  Người muốn giải phóng bạn khỏi những hận thù và tổn thương đã có từ lâu.  Rồi Người làm như thế để bạn có thể bước đi mà xây dựng Nước Thiên Chúa với lòng tin tưởng và ơn Chúa.

          Hãy để những chân lý này lắng đọng trong tâm hồn bạn.  Khi ấy bạn hãy bước vào sự tự do Chúa đã chuẩn bị cho bạn trong mùa Chay này.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con ánh sáng và ân sủng Chúa, ánh sáng để thấy được con cần phải thay đổi điều gì và ân sủng để thực hiện sự thay đổi ấy”.