Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ngày 29 tháng 12

Suy niệm Lu-ca 2:22-35

 

Bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa.  (Lu-ca 2:22)

 

          Tại sao Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se lại đem Chúa Giê-su lên Đền Thờ?  Để biết lý do, người ta cần trở lại lễ Vượt Qua nguyên thủy.  Thiên Chúa truyền cho dân Ít-ra-en phải bôi máu chiên lên cánh cửa nhà họ để các con trai đầu lòng của họ không bị giết do cơn dịch tràn ngập xứ Ai-cập.  Từ đó, mọi con trai đầu lòng đều phải được tiến dâng cho Chúa (Xuất Hành 13:2).  Dân chúng phải hiến một con chiên, hoặc nhà nghèo thì dâng con chim câu, mà “chuộc lại” con trai họ và để cứu nó khỏi điều xấu xa.

          Đúng vậy, chúng ta có thể cho rằng Chúa Giê-su đâu cần được chuộc lại.  Người là chính Con Chiên đã chuộc tội chúng ta mà!  Nhưng đúng theo bản chất hiền lành tuân phục của một con chiên, việc chuộc tội ấy đã được hoàn tất do sự vâng phục, vâng phục thánh ý Chúa Cha.  Và ý của Thiên Chúa cũng là phải đem Hài Nhi lên Đền Thờ để dâng hiến cho Cha trên trời của Người!  Cho nên việc tiến dâng Chúa Giê-su còn là một thực tại chứ không chỉ là biểu tượng.  Đó là khởi đầu một cuộc đời hoàn toàn dâng cho Thiên Chúa, một cuộc đời hoàn toàn được hiến dâng để tôn vinh Chúa Cha.

          Bạn hãy nghĩ đến sự kiện Dâng Chúa trong Đền Thờ khi bạn đi tham dự Thánh lễ cuối tuần này.  Khi thấy linh mục thánh hiến bánh lễ, bạn hãy nghĩ đến việc ngài đang làm, là tiến dâng Chúa Giê-su lên Chúa Cha.  Thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a đã dâng tiến Chúa Giê-su như một hài nhi yếu đuối.  Nhưng giờ đây Người có vẻ còn yếu đuối hơn nữa dưới hình thức một tấm bánh.  Nhưng cũng như thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a, chúng ta biết được sức mạnh, tình yêu và ân sủng được chứa đựng trong tấm bánh ấy:  đủ để xóa bỏ tội lỗi toàn thế giới!  Đủ để làm cho mỗi người chúng ta nên con cái Thiên Chúa!

          Nếu có thì giờ, bạn có thể tới sớm hơn khi đi dự Thánh lễ để cầu nguyện về những gì bạn sẽ tiến dâng Chúa hôm nay.  Những điều ấy có thể là rất nhỏ bé so với việc Chúa Giê-su hiến dâng tất cả cuộc đời Người.  Nhưng dù là gì thì việc dâng hiến của bạn sẽ thở thành lớn lao hơn người ta tưởng.  Của lễ bạn dâng lên Chúa được kết hợp với hiến lễ của chính Người sẽ làm cho Người được vinh hiển và làm chứng cho danh thánh Người.  Như Chúa Giê-su đã nói, hạt lúa gieo vào lòng đất “nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Gio-an 12:24).

 

          “Lạy Chúa, con dâng đời con cho Chúa.  Xin Chúa ban cho con đức tin để con theo Chúa hôm nay, biết rằng Chúa sẽ làm mọi sự để sinh ích cho con”.