Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ngày 27 tháng 12

Lễ thánh Gio-an, tông đồ

 

Suy niệm 1 Gio-an 1:1-4

 

Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa.  (1 Gio-an 1:3)

 

          Nếu có một công việc đòi hỏi người ta phải dành thật nhiều thời giờ để ở với Chúa Giê-su, thì Gio-an chắc chắn là người xứng đáng.  Ngài là một trong số các tông đồ có mặt khi Chúa hiển dung trên núi, tại  Bữa Tiệc Ly và trong Vườn Ghết-si-ma-ni, và ngài cũng là tông đồ duy nhất đứng dưới chân thập giá Chúa Giê-su.  Thay vì gọi mình là “kẻ được Chúa Giê-su yêu thương” (Gio-an 13:23), thánh Gio-an có thể chân thành đặt tên cho mình là “kẻ yêu mến Chúa Giê-su”!

          Chính sự thân cận với Chúa Giê-su giúp cho những lời của thánh Gio-an có ý nghĩa sâu xa.  Giả như thánh Gio-an chỉ nghe nói về Chúa Giê-su rồi quyết định bắt đầu rao giảng Tin Mừng thì ngài sẽ chẳng mấy có ảnh hưởng!  Tuy nhiên, giống như thánh Phê-rô , bạn tông đồ của ngài, thánh Gio-an đã biết rằng ngài “không dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo” (2 Phê-rô 1:16).  Nhưng lời ngài chứa đựng tất cả chân lý, bởi vì ngài đã có liên hệ rất cá nhân với Chúa Giê-su.

          Tuy nhiên câu chuyện không kết thúc với việc thánh Gio-an loan báo điều ngài đã thấy và đã nghe.  Mỗi người chúng ta đều có thể “thấy và nghe” Chúa Giê-su trong thinh lặng của tâm hồn.  Và điều ấy có thể xảy ra một cách mạnh mẽ khi chúng ta đọc và suy niệm Kinh Thánh.  Đó là vì lời Chúa luôn “sống động và hữu hiệu”, đầy Thánh Thần với tiềm năng đem chúng ta đến mặt đối mặt với Chúa (Do-thái 4:12).  Rồi nhờ thế mà Kinh Thánh có sức mạnh làm cho lời Chúa Giê-su và con người của Chúa trở nên sống động đối với chúng ta, đồng thời làm thay đổi tâm hồn chúng ta.

          Nếu bạn muốn đào sâu Kinh Thánh, hãy coi thánh Gio-an như là khởi điểm.  Thư thứ nhất của ngài mà chúng ta đọc suốt mùa Giáng Sinh, cho chúng ta những tư tưởng tuyệt vời về Chúa Giê-su là Đấng nào, Chúa làm gì cho chúng ta và chúng ta cảm nghiệm được hoạt động của Người trong đời sống chúng ta thế nào.  Vậy bạn hãy dành ít tuần lễ tới đây mà theo chân thánh Gio-an để khám phá thêm nhiều điều khác về Chúa Ki-tô dành cho bạn.  Bạn hãy cố gắng đọc chậm và với tâm tình cầu nguyện.  Hãy cho Chúa Thánh Thần cơ hội nói với tâm hồn bạn.  Đâu biết được?  Có thể bạn sẽ trở nên giống như thánh Gio-an, hăng say nói cho mọi người biết về những gì bạn “đã thấy và đã nghe”!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở tâm hồn con để đón nhận lời Chúa.  Khi con đọc và cầu nguyện Kinh Thánh, xin Chúa soi sáng để con được hết lòng với Chúa Giê-su như thánh Gio-an đã hết lòng”.