Thứ Ba tuần I mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 11:1-10

 

Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này.  (I-sai-a 11:2)

 

          Thần khí khôn ngoan, minh mẫn, mưu lược, sức mạnh, hiểu biết và kính sợ Chúa:  có lẽ danh sách này rất quen thuộc với bạn.  Hầu như bạn đã thuộc nằm lòng khi chịu phép Thêm Sức.  Nhưng những ân huệ này là những nhân đức trừu tượng nên bạn khó hy vọng chúng được áp dụng vào đời sống mình.  Đó là những dụng cụ thực tiễn Chúa ban cho bạn để giúp bạn sống đời sống đầy tràn Thần Khí.  Người đã móc chúng vào dây lưng dụng cụ thiêng liêng của bạn, hy vọng bạn sẽ lấy ra và học cách sử dụng chúng.

          Một điều bạn sẽ khám phá ra, đó là khi bạn lấy ra một dụng cụ hoặc cố gắng sử dụng một ân huệ thiêng liêng, thì Chúa sẽ đến giúp bạn.  Người sẽ ban cho bạn sức mạnh giúp bạn quay lưng lại cám dỗ.  Người sẽ mang đến tâm trí bạn một “lời khôn ngoan” để dùng khi một người bạn hay người thân đang lo lắng và không biết phải làm gì sắp tới.  Người sẽ ban cho bạn lòng can đảm để từ chối cám dỗ.

          Không còn là trừu tượng nữa, các hồng ân Chúa Thánh Thần nhắm mục đích rất thực dụng.  Bạn hãy cố gắng phủi bụi bám trên chúng đi và thử nghiệm những cách thức sử dụng khác nhau trong đời sống thường ngày.

          Đây là một cách:  thí dụ con cái bạn đang ở tuổi nổi loạn hoặc lo lắng và làm cho bạn ăn không ngon ngủ không yên.  Bạn hãy dùng dụng cụ hiểu biết.  Hãy cầu nguyện để biết được đời sống con cái bạn đang ra sao.  Hãy thử đoán trước tình trạng khó khăn cho cả hai bên và quyết định xem phải chọn cách giải quyết nào.  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn tìm được sự quân bình giữa việc sửa dạy và khích lệ.  Vào cuối ngày, hãy nhìn lại tình huống và xem Chúa đã giúp bạn sử dụng hồng ân ấy thế nào.  Có lẽ bạn đã gây ngạc nhiên cho con cái bạn khi sử dụng một đường lối mới.  Có lẽ bạn cần phải xin con cái bạn tha thứ cho lời bạn đã nói hoặc điều bạn đã không làm.  Hãy xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy phải xây dựng trên điều gì hoặc phải làm gì ngày mai.

          Càng tập luyện, bạn sẽ càng thấy Đấng ban cho bạn những dụng cụ này cũng đang làm việc cùng với bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa về những hồng ân Chúa đã ban cho con.  Xin giúp con học cách đem sử dụng chúng sao cho hữu hiệu hơn trong công việc xây dựng vương quốc Chúa”.