Thứ Bảy tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 9:35 – 10:1, 5-8

 

Hãy đến với các con chiên lạc.  (Mát-thêu 10:6)

 

          Tại Ít-ra-en thế kỷ 1, các người chăn chiên và các con chiên không rời nhau.  Khi tới thời gian đàn chiên phải di chuyển, người chăn chiên gọi các con chiên đến với họ.  Các con vật đã nghe tiếng nói quen thuộc của anh và đi theo anh.  Con chiên lạc dĩ nhiên sẽ hoàn toàn bất lực nếu không có tiếng người chăn chiên hướng dẫn nó.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy các môn đệ rằng dân chúng ở những làng mạc và thành thị lân cận là “những con chiên lạc” (Mát-thêu 10:6).  Quả thực xét theo bề ngoài thì dân chúng không phải là những kẻ bất lực.  Họ là những người dân dã bình thường, hết sức cố gắng tuân giữ giới răn Thiên Chúa và làm ăn sinh sống.  Nhưng Chúa Giê-su nhận biết những nhu cầu chưa được thỏa đáng trong tâm hồn họ.  Người muốn có mối tương quan với họ nên Người cũng muốn họ nhận ra được tiếng của Người.  Cho nên Người mới sai các môn đệ đến với họ.

          Như Chúa Giê-su đã làm hai ngàn năm trước, hôm nay nhờ chúng ta là môn đệ Người, Người cũng kêu gọi các con chiên lạc.   Người để chúng ta gặp gỡ những người đang gặp khó khăn, bị tổn thương và cần được ưu ái.  Sự hiện diện và tiếng nói cảm thông của chúng ta có thể xây dựng niềm tín thác cho những “con chiên” này.  Chúng ta có thể bắt đầu lấy tiếng nói tin tưởng của Chúa Ki-tô mà nói với họ, rồi chúng ta có thể giúp đưa họ đến với Người là Mục Tử chăn dắt các linh hồn.

          Khi chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, bạn hãy cố gắng suy nghĩ về những người trong đời bạn là những người đang cần được nghe tiếng nói dịu dàng của Mục Tử Nhân Lành.  Vậy có điều gì bạn có thể làm để trở thành tiếng vang của “tiếng Chúa” và lôi kéo họ đến với Người không?  Bạn hãy cố gắng tránh vội vàng phê bình chỉ trích hoặc sử dụng lời lẽ nặng nề.  Ngược lại, hãy luôn nói những điều giúp người ta phấn khởi hoặc hiểu biết.  Hãy cố gắng bắt chước cách thức yêu thương mà bạn có thể tưởng tượng Chúa đã dùng để nói với bạn rồi bạn sẽ nhận thấy có sự thay đổi.

          Có lẽ bạn sẽ mời một người giáo dân mới trong giáo xứ đi uống cà phê sau Thánh lễ và làm quen với họ.  Hãy lắng nghe họ nói về gia đình họ, về việc làm hoặc gia cảnh của họ.  Thái độ niềm nở và thân thiện của bạn có thể giúp họ cảm thấy như ở nhà họ và họ sẽ hăng say tham gia vào đời sống của giáo xứ.

          Chúa Giê-su sai bạn đến với các con chiên của Người.  Hãy để cho tiếng nói đầy lòng thương xót của Người được người khác lắng nghe.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Mục Tử Nhân Lành.  Xin Chúa giúp con đến với các con chiên lạc, để họ được chia sẻ sự sống dồi dào Chúa đã ban cho con”.