Thứ Hai tuần I mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 2:1-5

 

Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày.  (I-sai-a 2:4)

 

          Mỗi nhát búa đập xuống là những tia lửa lóe lên.  Sức nóng âm ỉ trong lò lửa.  Tiếng kim loại đụng nhau xé không khí.  Một bác thợ rèn đang sử dụng đồ nghề, lấy ra một thanh gươm và từ từ biến đổi hình thù của nó thành một lưỡi cày.

          Đây có phải là những gì mùa Vọng áp dụng cho bạn không?  Đó chính là hình ảnh ngôn sứ I-sai-a sử dụng khi ngài nói tiên tri về Đấng Mê-si-a sẽ đến.  Ngài mô tả một vương quốc trong đó gươm đao không còn cần thiết nữa.  Trái lại, những khí giới chiến tranh bạo tàn và dụng cụ chết chóc kia sẽ đổi thành những khí cụ đem lại sự sống và hòa bình.

          Đó cũng là cách Chúa muốn chúng ta chuẩn bị đón Chúa Giê-su đến trong ngày Giáng Sinh;  và đó cũng là ý nghĩa mùa Vọng.  Chúng ta hết thảy đều có những gươm đao trong cuộc sống, “những dụng cụ” chúng ta dùng để làm tổn thương người khác.  Có lẽ chúng ta đã dễ nóng giận.  Có lẽ chúng ta cau có khó chịu và giữ lòng thù ghét, hoặc chúng ta vội rủa sả hay kết án.  Chúa muốn cất đi những lời nói cay độc của chúng ta và dạy chúng ta hãy nói năng với sự thông cảm và hiểu nhau.  Người muốn lấy đi sự giận dữ của chúng ta và nắn đúc nó thành lòng thương xót.  Người muốn giúp chúng ta tiến từng bước để xây dựng hòa bình trong các mối tương quan của chúng ta.

          Hình ảnh gươm đao biến thành cày cuốc là cách để giải nghĩa chính xác tại sao Chúa Giê-su làm người phàm, tức là để đem chúng ta ra khỏi sự tàn phá của tội lỗi cho mỗi người chúng ta trở thành dụng cụ của bình an.  Đó cũng là điều Triều Đại Cứu độ muốn nói lên, một triều đại người ta quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng cho nhau thay vì phá đổ.

          Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng việc đúc gươm đao thành lưỡi cày không tự động xảy ra đâu.  Chúng ta phải cộng tác với Đấng Thợ Rèn là Thiên Chúa.  Chúng ta phải nộp gươm đao của chúng ta cho Người để Người rèn đúc chúng lại.  Như thế, Bí tích Hòa giải mới thực là sống động.

          Vậy bạn hãy dành thời giờ để xét lương tâm trước khi Giáng Sinh tới.  Đừng sợ nhìn lại những gươm đao ấy, tức những cách thức bạn đã làm cho mình hoặc những người chung quanh bị thương.  Rồi hãy đi xưng tội.  Chúa sẵn sàng tha thứ, chữa lành và củng cố bạn.  Người sẵn sàng làm cho bạn thành một chuyên viên trong nghệ thuật của bình an chứ không phải chiến tranh.  Người có thể dùng mọi hành vi sám hối, một chút thì giờ cầu nguyện, mọi hy sinh hoặc quảng đại của bạn và làm cho chúng được tràn đầy ân sủng.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về mùa Vọng.  Lạy Chúa, con xin dâng Chúa mọi gươm đao của con”.