Thứ Sáu tuần I mùa Vọng

Lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội

 

Suy niệm Ê-phê-xô 1:3-6, 11-12

 

Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.  (Ê-phê-xô 1:3)

 

          Được chúc phúc trong Chúa Ki-tô với mọi ân phúc thiêng liêng.  Được tuyển chọn để nên thánh thiện và không tì vết.  Được phần phúc làm dưỡng tử của Thiên Chúa.  Nếu tất cả những cụm từ trên mô tả kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, thì chúng lại càng có ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta suy nghĩ về Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và ơn Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ.

          Trong ngày đặc biệt này, chúng ta mừng kính Mẹ Ma-ri-a là E-va Mới, một phụ nữ được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ do một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa trước khi Mẹ sinh ra.  Khi chúng ta ngạc nhiên không biết đời sống sẽ thế nào nếu không có tội lỗi, thì chúng ta hãy tìm nơi Mẹ Ma-ri-a câu trả lời.  Nơi Mẹ, chúng ta có thể gặp được một lòng khiêm nhường tín thác vào đường lối Thiên Chúa.  Chúng ta gặp thấy một ý thức tìm hiểu ý Chúa bằng một tâm hồn bình lặng và suy tư hết lòng đón nhận những câu trả lời của Chúa.  Chúng ta không luôn tìm được sự bằng an hoàn toàn, nhưng chúng ta thực sự tìm được đức tin hoàn hảo.  Vì thế chúng ta hãy luôn nhìn lên Mẹ Ma-ri-a là Mẹ chúng ta và là mẫu gương đời sống Ki-tô hữu.

          Qua đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội, Mẹ Ma-ri-a đã nhận được trước mọi phúc lành mà giờ đây chúng ta mới được lãnh nhận trong Chúa Ki-tô.  Nhờ thập giá, tất cả chúng ta được làm con cái Thiên Chúa.  Nhờ Bí tích Thánh tẩy, tất cả chúng ta được rửa sạch khỏi tội nguyên tổ.  Rồi cũng nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể trở nên những kẻ mang lấy Thiên Chúa và đem Chúa Ki-tô vào thế giới.

          Vì chúng ta đã lãnh nhận cùng những phúc lành như Mẹ Ma-ri-a nên chúng ta cũng có thể noi gương Mẹ.  Mỗi ngày chúng ta có thể chọn đón nhận kế hoạch của Chúa, cả những khi chúng ta không hiểu được kế hoạch ấy như thế nào.  Với tâm hồn thinh lặng và lắng nghe, chúng ta có thể trở thành những dấu hiệu chỉ đường về thiên quốc, cho người khác thấy một lối sống mới.  Khi chúng ta hiến thân phục vụ người nghèo hoặc giúp đỡ tha nhân là chúng ta xây dựng Nước Thiên Chúa.  Khi chúng ta ở bên Chúa, thậm chí trong những khi lòng dạ tan nát, chúng ta vẫn nhận được ủi an của Người và biểu dương sức mạnh biến đổi của Người.

          Phải, Mẹ Ma-ri-a được chúc phúc hơn mọi người, nhưng phần chúng ta, chúng ta cũng nhận được “muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần” (Ê-phê-xô 1:3).  Mẹ Ma-ri-a hoàn toàn cho chúng ta thấy chúng ta là ai trong Chúa Ki-tô.  Vậy chúng ta đừng đánh mất hình ảnh ấy!

 

          “Lạy Cha, khi mừng kính những ơn phúc Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a, xin Cha cho chúng con cũng được biến đổi nhờ ân sủng Cha, để chúng con sống như những tạo vật mới của Cha!”