Thứ Ba tuần II mùa Vọng

Lễ Đức Mẹ Guadalupe

 

Suy niệm Da-ca-ri-a 2:14-17

 

Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa.  (Da-ca-ri-a 2:15)

 

          Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Guadalupe cũng là một cách cho thấy Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa với ngôn sứ Da-ca-ri-a nói ở trên.  Tháng 12 năm 1531, Chúa đã sai một sứ giả đặc biệt là Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đến với những người dân bản xứ tại vùng đất hiện nay là Mexico và những người thuộc địa Tây-ban-nha thường bóc lột họ.  Mẹ đã hiện ra dưới một hình thức quen thuộc là một phụ nữ đang mang thai trong y phục là chiếc áo choàng người bản xứ vẫn mặc hằng ngày.  Rồi nhờ biến cố Mẹ hiện ra cùng với những phép lạ sau đó, dân chúng của một nước khác và một nền văn hóa khác mới gắn bó với Chúa.

          Nhưng câu chuyện Guadalupe không phải chỉ là những cuộc trở lại đạo mà thôi.  Các vị truyền giáo Tây phương đôi khi bằng nhiều cách cứ muốn áp đặt văn hóa của họ trên dân chúng.  Quả thực đón nhận Tin Mừng có nghĩa là thay đổi đời sống.  Bạn không thể trở thành Ki-tô hữu mà vẫn tiếp tục sống tập tục đa thê hoặc ưa rượu chè đánh lộn.  Nhưng bạn cũng không cần phải biết hát nhạc bình ca hoặc phải đi dự Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa.  Chúa Giê-su đến để giải phóng người ta khỏi tội lỗi, nhưng Người cũng để họ được tự do để có thể biểu lộ việc th phượng theo cung cách riêng và phù hợp với văn hóa của họ.

          Đã bao giờ bạn tham dự Thánh lễ cùng những người khác văn hóa và ngôn ngữ với bạn chưa?  Đây có thể là một kinh nghiệm mạnh mẽ về Giáo Hội vừa là địa phương lẫn toàn cầu.  Có thể bạn không hiểu ngôn ngữ.  Có thể bạn thấy các bài thánh ca không quen thuộc.  Nhưng bạn vẫn theo được ở đấy, cùng với anh chị em của bạn.

          Bạn hãy thử nắm lấy cơ hội như thế tại bất cứ nơi nào.  Có thể đó là phụng vụ được chiếu trên TV.  Có thể là khi bạn đi du lịch.  Có lẽ một giáo xứ trong thành phố của bạn cũng có Thánh lễ được cử hành bằng ngôn ngữ khác, hoặc theo lễ điển Byzantine hay Coptic.  Hoặc bạn có thể đi vào lãnh vực âm nhạc hay nghệ thuật.  Thí dụ bạn có thể tìm hiểu về Mẹ Ma-ri-a được trình bày khác nhau trong các họa phẩm hay điêu khắc, từ Nairobi tới Nagasaki, từ Czestochowa tới Chechnya.

          Thiên Chúa vĩ đại hơn chúng ta tưởng, và Người đã kêu gọi chúng ta vào một gia đình lan rộng toàn thế giới này.

 

          “Lạy Thánh Ma-ri-a, xin Mẹ giúp con học hỏi từ hết tất cả con cái Mẹ để biết làm sao cho danh Chúa rạng sáng”.