Thứ Hai tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 35:1-10

 

Thiên Chúa của anh em đây rồi!...  Chính Người sẽ đến cứu anh em”.  (I-sai-a 35:4)

 

          Đây quả thực là thời gian lễ hội trong năm!  Ai mà chẳng thích sắp đặt những buổi tụ họp đặc biệt, gói quà, trang hoàng nhà cửa và cây Giáng Sinh cũng như hát những bài thánh ca?  Tất cả là vì chúng ta muốn tôn vinh biến cố Chúa Giê-su sinh ra.  Chúng ta chào đón sứ điệp ngôn sứ I-sai-a công bố trong bài đọc 1 hôm nay:  “Thiên Chúa của anh em đây rồi!...  Chính Người sẽ đến cứu anh em” (I-sai-a 35:4).

          Sứ điệp của tình yêu Thiên Chúa cứu độ đến giữa một thời điểm u tối trong lịch sử của dân Người.  Dân chúng xứ Giu-đa đã nổi loạn chống lại Chúa nên họ bị người Ba-by-lon bắt đem đi lưu đày.  Tuy nhiên ngay cả khi họ khốn khổ nhất thì Chúa vẫn không bỏ rơi họ.  Trái lại Người đã dịu dàng phán dạy họ.  Bạn hãy nghe Người nói gì với họ qua bài đọc hôm nay:  “Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu” (I-sai-a 35:10).  Chúa không nói “Ta đã bảo rồi mà” hoặc “Thôi kệ chúng bay, giờ thì tự mình lo lấy đi!”  Nhưng Người đã hứa sẽ cứu thoát dân Người.

          Thiên Chúa hết lòng vô điều kiện vì chúng ta và tiếp tục theo đuổi chúng ta cả khi chúng ta gây ra những rắc rối khó khăn.  Người không bỏ rơi chúng ta;  nhưng Người tìm kiếm chúng ta và cứu độ chúng ta.  Điều ấy không có nghĩa là Người sẽ luôn giải quyết mọi khó khăn giúp chúng ta đâu.  Nhưng nhiều khi Người sẽ cùng với chúng ta ở giữa trục trặc ấy và giúp chúng ta giải quyết gọn gàng.

          Nếu bạn thấy khó liên kết với hoàn cảnh của dân Do-thái trong thời lưu đày Ba-by-lon, thì hãy thử nghĩ đến Phê-rô.  Chúa đã không tẩy chay ông sau khi ông chối Chúa Giê-su ba lần.  Nhưng trên bờ Biển Hồ, Người dịu dàng kêu gọi Phê-rô hãy sám hối và Người ban cho ông mọi sự cần thiết để lãnh đạo các môn đệ Người.  Hoặc bạn thử nghĩ đến ông Tô-ma.  Chúa đã không quở trách ông vì ông nghi ngờ.  Nhưng Người dịu dàng đem ông đến gần Người hơn và trả lời những nghi ngờ của ông, giúp ông có một đức tin sâu xa hơn.

          Đây là tất cả sứ điệp của Giáng Sinh:  Thiên Chúa không khi nào quay mặt bỏ chúng ta mà đi.  Ngay cả khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta tự gây ra khó khăn, chúng ta vẫn nghe được lời tuyên bố vui mừng sau:  “Thiên Chúa của ngươi đây”.  Chúa đến cứu chúng ta bằng cách trở nên một người giữa chúng ta.  Người vui mừng làm tất cả những việc của người phàm để phục hồi chúng ta và cho chúng ta thấy Người rất yêu thương chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã đến cứu chuộc con:  Lạy Chúa, con vui mừng trong Chúa!”