Thứ Sáu tuần II mùa Vọng

Suy niệm Thánh Vịnh 1:1-4, 6

 

Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước.  (Thánh Vịnh 1:3)

 

          Điều này xem ra thật an bình:  một cây lớn được trồng “bên dòng nước”, đâm rễ sâu xuống lòng đất phì nhiêu (Thánh Vịnh 1:3).  Bảo đảm cây đó sẽ luôn được nuôi dưỡng.  Chẳng phải là điều tuyệt vời nếu có được một cuộc sống bình an tương tự sao?  Được thấm nhuần những gì nuôi dưỡng, chúng ta sẽ luôn cảm thấy mạnh mẽ, được chăm sóc và nâng đỡ.

          Tin vui là chúng ta thực sự đang có một nguồn dưỡng nuôi dào dạt và tuôn trào, đó là Chúa Giê-su.  Làm sao để chúng ta được “thấm nhuần” sức sống dưỡng nuôi của Chúa?  Nếu lắng nghe theo các thánh, thì một cách đặc biệt nổi bật chính là chầu Thánh Thể.

          Đây là điều thánh nữ Catherine Labouré đã nói:

          “Mỗi khi lên nhà nguyện, tôi đặt mình trong sự hiện diện của Chúa nhân lành và tôi thưa với Người:  ‘Lạy Chúa, con đây.  Xin Chúa cho con biết con phải làm gì’…  Rồi tôi nói với Chúa mọi sự trong tâm hồn tôi.  Tôi nói với Chúa về những đau khổ và vui mừng của tôi, rồi tôi lắng nghe.  Nếu bạn lắng nghe, Chúa cũng sẽ nói với bạn, bởi vì đối với Chúa nhân lành, bạn phải vừa nói vừa lắng nghe.  Chúa luôn nói với bạn khi bạn đến gần Người một cách đơn sơ và giản dị”.

          Thánh Catherine mô tả việc dành thì giờ thư giãn và thoải mái với sự hiện diện của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.  Thánh nữ đã dâng lên Chúa những lo lắng và nhu cầu của ngài.  Nhưng ngài cũng ngồi và lắng nghe Chúa.  Ngài thực giống như cây được mô tả trong Thánh Vịnh, thinh lặng thấm nhuần dòng nước sự sống hằng tuôn chảy.  Chúng ta cũng có thể làm như vậy.  Chầu Thánh Thể giúp chúng ta có thì giờ xếp sang bên cạnh những bổn phận hằng ngày.  Đó là thì giờ để lắng nghe, học hỏi và thấm nhuần.  Ngoài việc dốc hết những lo lắng, chúng ta chỉ cần ngồi yên trong sự hiện diện của Chúa.  Chúng ta vui với Chúa.

          Bạn hãy thử việc này lần tới khi bạn có thể đến chầu Thánh Thể:  ngồi yên với Chúa Giê-su mà không cần phải chuẩn bị điều gì đặc biệt.  Cứ vui có Người ở bên.  Hãy đắm mình trong bình an của những lúc dành riêng cho Chúa.  Nếu bạn thấy tâm trí đi lang thang, bạn có thể cố gắng tưởng tượng ra cây trồng bên dòng nước.  Càng thêm thì giờ ở với Chúa Giê-su, bạn càng cảm thấy thoải mái hơn và dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện và nghe tiếng Người rõ hơn.

          Vậy bạn cứ làm đi!  Hãy nghỉ ngơi bên bờ sông và thấm nhuần nước mát dịu và trong ngần.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được chầu Thánh Thể.  Con yêu mến sự hiện diện của Chúa”.