Thứ Hai tuần III mùa Vọng – Ngày 18 tháng 12

Suy niệm Mát-thêu 1:18-25

 

Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.  (Mát-thêu 1:24)

 

          Thánh Giu-se có thể từ chối kết hôn với Mẹ Ma-ri-a là điều đáng cân nhắc.  Giả như ngài từ chối thì sẽ xảy ra điều gì?  Ngài sẽ chẳng được đặc ân dưỡng dục Chúa Giê-su và nhìn Người trưởng thành.  Ngài sẽ chẳng được ở bên cạnh mà giúp đỡ Mẹ Ma-ri-a cũng như đón nhận sự nâng đỡ và tình yêu của Mẹ.  Rồi nếu như đã nhận thức được con người mà Mẹ Ma-ri-a đang cưu mang là Đấng nào, thì ngài sẽ cả một đời hối tiếc về quyết định của mình.

          Nhưng vì thánh Giu-se đã vâng lời Thiên Chúa, nên muôn đời ngài thuộc về lịch sử cứu độ.  Trong Kinh Thánh, đối với người không hề lên tiếng thì mắt của họ lại quan trọng hơn.  Đôi mắt ấy đã làm cho Thánh Gia thất được toàn vẹn, đồng thời cũng cho chúng ta một hình ảnh cảm động thế nào là tin cậy, phó thác và đức tin.

          Chúng ta nghĩ rằng chẳng có quyết định nào của chúng ta sẽ có ảnh hưởng giống như quyết định của thánh Giu-se đâu.  Nhưng những quyết định ấy vẫn chi phối đối với việc chúng ta ưng thuận hay từ chối.  Chúng vẫn chi phối tới việc đón nhận một tương lai hay khép cửa lại trước rất nhiều cơ hội khác.  Đó chính là nét đẹp của ý muốn tự do:  mỗi lần chúng ta thưa xin vâng với Chúa, thậm chí trong cả những điều nhỏ nhặt nhất, là chúng ta bước thêm một bước trên con đường Người muốn chúng ta đi, con đường đưa chúng ta về quê trời.  Không những thế, mỗi khi chúng ta thưa xin vâng với Chúa là Người lập tức đáp lời chúng ta.  Người cho chúng ta được tràn đầy ân sủng Người.  Người làm cho chúng ta vững dạ an tâm nhờ sự hiện diện của Người.  Rồi Người giúp chúng ta mỗi ngày một trở nên giống với Chúa Giê-su, Con của Người hơn.

          Chúa luôn kêu gọi chúng ta làm điều gì đó.  Bình thường lời kêu gọi ấy nằm ở những quyết định nhỏ trong đời sống hằng ngày.  Nhưng thưa xin vâng trước những quyết định nhỏ ấy lại có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho những quyết định lớn lao hơn và gây ảnh hưởng nhiều hơn theo như Chúa muốn.

          Đó cũng là những gì đã xảy ra cho thánh Giu-se.  Là “một người công chính”, ngài cố gắng thưa xin vâng với Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống:  trong xưởng mộc, ở nhà với gia đình, ngoài phố và trong tận cõi tâm hồn ngài (Mát-thêu 1:19).  Mỗi quyết định “nhỏ bé” này làm cho ngài vững mạnh để có thể thưa xin vâng với Chúa khi ngài phải đối phó với quyết định lớn nhất trong đời.

          Bạn đừng bao giờ quên rằng:  mỗi lời thưa xin vâng với Chúa đều được ban đầy tràn sức mạnh và ân sủng.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con trung thành trong những việc nhỏ, để con có thể theo Chúa tới bất cứ đâu Chúa muốn dẫn con đi”.