Thứ Sáu tuần III mùa Vọng – Ngày 22 tháng 12

Suy niệm Lu-ca 1:46-56

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư.  (Lu-ca 1:53)

 

          Giáng Sinh gần đến rồi, nhiều người chúng ta bận rộn “gói quà”, viết thiệp và bỏ vào chiếc vớ Giáng Sinh những đồ tốt đẹp.  Chúng ta hy vọng làm cho những người thân ngạc nhiên và vui mừng.  Chúng ta muốn họ biết là chúng ta yêu thương và trân quý họ, nghĩ đến họ và sẽ không khi nào làm cho họ phải phiền lòng.  Rồi dù có ý thức như vậy hay không, chúng ta cũng đang bắt chước Cha trên trời của chúng ta, Đấng cũng vui mừng ban cho con cái Người những sự tốt lành.  Chúng ta luôn hiện diện trong tâm trí Người.  Chúng ta luôn là đối tượng tình yêu dấu của Người.  Người là Thiên Chúa nhân lành và tình Người yêu thương chúng ta bền vững muôn đời.

          Vậy đâu là một số “những sự tốt lành” Thiên Chúa ban đầy tràn cho chúng ta?  Trước hết và quan trọng hơn hết, đó là Người thực hiện niềm mong đợi Đấng Mê-si-a của Ít-ra-en và nhu cầu phải có một Đấng Cứu Độ cho nhân loại.  Trên phương diện cá nhân, Người biết bạn thực sự cần và muốn điều gì.  Người biết điều gì sẽ làm cho bạn thỏa mãn và vui mừng, còn hơn cả chính bạn biết về mình.  Người biết bạn đói khát ân sủng, sự dẫn dắt và hiện diện của Người, rồi Người vui mừng ban những điều tốt lành ấy cho bạn.  Bạn luôn được đón tiếp nồng hậu vào trong sự hiện diện của Người và Người sẽ luôn đáp ứng cơn đói sâu xa trong tâm hồn bạn.

          Chúa Giê-su biểu lộ lòng quảng đại của Thiên Chúa khi Người nói với đám dân chúng vây quanh Người:  Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường” (Mát-thêu 15:32).  Cha bạn biết nỗi lo lắng và cơn đói của bạn.  Người muốn cho bạn được no đầy, kẻo bạn xỉu và ngã dọc đường.  Người biết những sợ hãi âu lo khiến cho bạn nản lòng, nên Người cho bạn được tràn đầy can đảm và tin tưởng vào sự quan phòng của Người dành cho bạn.  Người biết những niềm vui và chiến thắng của đời bạn, nên Người muốn ăn mừng với bạn và cho bạn được đầy tràn niềm vui của Người.

          Cha bạn là Đấng quảng đại ngoài sức tưởng tượng!  Cho nên bạn đừng ngần ngại xin Người cho bạn được đầy tràn tất cả những gì bạn cần.  Đồng thời hãy chắc chắn nhận ra những cách bạn đã được tràn đầy Chúa rồi.  Do đó, cũng như Mẹ Ma-ri-a, bạn có thể tuyên xưng sự cao cả của Chúa.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con được tràn đầy những sự tốt lành!”