Thứ Tư tuần III mùa Vọng – Ngày 20 tháng 12

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

 

Đối với Chúa, không có gì là không thể làm được.  (Lu-ca 1:37)

 

          Hôm nay khi suy niệm câu chuyện Truyền tin, chúng ta hãy hướng về Cha trên trời, Đấng ưa chuộng hoàn thành những gì không thể làm được:

          “Lạy Cha, không có gì là không thể làm được đối với Cha.  Cha phán một lời thì mọi sự được tạo thành.  Từ cõi mênh mang của hư không, Cha đã cho xuất hiện sự sống và ánh sáng.  Cha hứa ban cho ông Áp-ra-ham hiếm muộn có con cháu đông đúc và lời Cha đã được thực hiện.  Rồi trải qua thời gian, Cha đổ tràn sự sống Cha trên nơi xem ra chỉ có sự chết mà thôi.  Không bất cứ trở ngại nào là quá lớn đối với Cha.

          “Con suy nghĩ về bà Ê-li-sa-bét, mẹ của Gio-an Tẩy Giả.  Đôi khi con cũng cảm thấy giống như bà.  Đã bao năm bà chẳng có gì để khoe với người ta, chẳng có lý do gì để được người ta ca tụng hay nhớ đến.  Nhưng nỗi trống vắng của bà Ê-li-sa-bét, ngay cả thân xác bà, đều không phải là trở ngại đối với Cha.  Cha hứa rằng bà sẽ mang thai một con trai và sẽ được vui mừng, rồi điều ấy đã xảy đến.  Vậy hôm nay, lạy Cha, con sẽ không sợ hãi nhìn vào những lãnh vực xem ra không sinh hoa kết quả trong đời sống con.  Con xin Cha hãy đem sự sống và hoa trái vào những nơi trống vắng ấy của con.

          “Con cũng nghĩ đến Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.  Mẹ có cả một cuộc đời trước mắt Mẹ, với thật nhiều khả thể.  Con cũng có thể nhận ra những khả thể chưa được khám phá trong đời con.  Con có những niềm hy vọng và ước mơ thật trân quý, thậm chí con không biết phải nhận định chúng như thế nào nữa.  Cha đã đem sự sống đến cho Mẹ Ma-ri-a một cách không ngờ.  Việc thiếu kinh nghiệm của Mẹ không phải là một trở ngại đối với Cha, ngay cả thái độ do dự của thánh Giu-se cũng vậy.  Cho nên con tin rằng Cha sẽ giúp con đem lại hoa trái theo như ý Cha muốn.  Con sẽ cố gắng thưa xin vâng với Cha hôm nay, rồi chờ đợi xem việc sinh hoa trái sẽ xảy ra như thế nào.

          “Lạy Chúa, không có gì là không thể đối với Chúa!  Con chọn tin vào chân lý ấy hơn là vào những điều con thấy không thể làm được trong đời con.  Cũng như Mẹ Ma-ri-a, con sẽ tin ngay cả khi con không thấy được Chúa sẽ làm thế nào cho con sinh hoa kết quả.  Cũng như bà Ê-li-sa-bét, con sẽ tín thác khi tuyệt vọng đến với con.  Con cám ơn Chúa về mọi cách Chúa đã đem sự sống đến cho con.  Con trông đợi được thấy Chúa sẽ tiếp tục!”

 

          “Lạy Cha trên trời, Cha đã tạo dựng mọi sự từ hư vô.  Con ca tụng Cha vì Cha có thể làm được mọi sự”.