Chúa Nhật tuần IV mùa Vọng – Ngày 24 tháng 12

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

 

Bà được đẹp lòng Thiên Chúa.  (Lu-ca 1:30)

 

          Tất cả chúng ta đều biết Mẹ Ma-ri-a là con người đặc biệt.  Thực vậy, Thiên Chúa dã tuyển chọn Mẹ làm thân mẫu Con của Người.  Tuy nhiên Mẹ là người đặc biệt không có nghĩa rằng bạn là người bình thường.  Bạn cũng là người đặc biệt nữa!  Giống như Mẹ, bạn được đẹp lòng Thiên Chúa – nghĩa là bạn có được ân sủng từ trời cao mà thực ra bạn không xứng đáng để lãnh nhận.  Đúng thế, Thiên Chúa rất yêu thương bạn đến nỗi sai Con của Người xuống trần gian, không phải để lên án bạn, nhưng để cứu độ bạn (Gio-an 3:17).  Điều ấy thực là đặc biệt!

          Từ “đẹp lòng” trong tiếng Hy-lạp ở đoạn Tin Mừng này cũng có thể mang ý nghĩa là “ơn phúc”.  Mẹ Ma-ri-a đầy tràn ơn phúc thì bạn cũng vậy.  Chúa đã cho bạn được tràn đầy ân sủng Người, để bạn có thể trở nên “đầy ơn phúc” như Mẹ Ma-ri-a.  Mẹ đầy ơn phúc không phải vì Mẹ thuộc hàng thế gia vọng tộc hoặc do những giao tiếp xã hội.  Nhưng Mẹ Ma-ri-a đầy ơn phúc là bởi cách ân sủng Thiên Chúa đã đào tạo nắn đúc Mẹ.

          Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta “đầy tràn” ơn sủng Người (Rô-ma 5:17).  Ân sủng ấy luôn ở với chúng ta như dòng suối vọt lên trong tâm hồn chúng ta.  Những gì ân sủng có thể làm cho đời sống chúng ta thì không bao giờ hết.  Thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng ân sủng Thiên Chúa “đủ” để giúp cho sức mạnh Thiên Chúa nên “hoàn hảo” trong cuộc đời chúng ta (2 Cô-rin-tô 12:9).

          Ân sủng này thúc giục chúng ta sống vị kỷ, ưu ái và quảng đại với mọi người chúng ta gặp.  Nó giúp chúng ta tha thứ cho người khác và buông đi những đau thương của chúng ta.  Nhất là ân sủng Chúa làm cho chúng ta mạnh mẽ để nên giống Người mỗi lúc một hơn.  Đó là những gì đã thể hiện trong cuộc sống Mẹ Ma-ri-a, đồng thời cũng là những gì ân sủng có thể làm cho đời sống chúng ta nữa.

          Ngày mai là lễ Giáng Sinh.  Chẳng phải là tuyệt vời sao nếu chúng ta có thể ngồi thinh lặng và để cho ân sủng trong chúng ta thuyết phục chúng ta rằng Chúa Giê-su là Thiên Chúa?  Đó là điều Mẹ Ma-ri-a đã làm khi Mẹ dành thì giờ suy đi nghĩ lại về sự cao cả của Thiên Chúa và ân sủng Người trong cuộc đời Mẹ (Lu-ca 2:19).  Đúng thế, quà tặng Giáng Sinh đẹp nhất chúng ta có thể dâng Chúa Giê-su, là để cho ân sủng Người trào dâng trong tâm hồn chúng ta.  Bạn hãy nhớ:  Bạn là người đặc biệt.  Bạn được đầy ân sủng Chúa.  Cho nên bạn cứ ngồi với Chúa và để cho ân sủng Người chạm đến tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì ân sủng và ơn phúc Chúa ban”.