Chúa Nhật lễ Hiển Linh

Suy niệm I-sai-a 60:1-6

 

Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi.  (I-sai-a 60:1)

 

          Đoạn Kinh Thánh này chứa đựng những lời hứa thật phong phú!  Ngôn sứ nói về “sự huy hoàng, vinh quang, chiếu tỏa”, cùng với lòng dạ hớn hở vui mừng và “của cải muôn dân nước”.  Vậy ai là những người đầu tiên được nghe những lời hứa ấy?  Đó là những người Do thái bị lưu đày vừa mới trở về Giê-ru-sa-lem điêu tàn.  Tuy nhiên những lời của ngôn sứ lại không hoàn toàn phù hợp với thực tại trước mắt.  Vậy mà điều ấy vẫn không ngăn được những tín hữu này xắn tay áo lên làm việc, hầu đem lại vinh quang đã được hứa ban cho họ.

          Cũng thế, làm sao các nhà chiêm tinh đã nhận ra được một biến cố long trời lở đất ngay tại hang chiên lừa nghèo nàn cùng với thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a?  Thậm chí các thủ lãnh đạo và đời tại Giê-ru-sa-lem cũng không nhận ra việc giáng sinh của Đấng Mê-si-a.  Cho nên làm sao những người ngoại giáo này lại có thể sẵn sàng quỳ gối và tiến dâng những lễ vật quý giá cho một hài nhi nghèo hèn?  Lại nữa, những ước mong của họ chẳng ăn nhập gì với những điều họ đã chứng kiến khi thoạt nhìn thấy Thánh Gia Thất.

          Giống như các nhà chiêm tinh và những kẻ lưu đày trở về, chúng ta có được những lời hứa trọng đại và quý báu không những về một thiên quốc, mà còn về một Thiên Chúa phá bỏ luật lệ để đến với thế giới ngay lúc này và tại đây nữa.  Nhưng việc ấy xảy ra thế nào?  Hầu hết đều tùy thuộc vào thời giờ của Thiên Chúa, nhưng cũng một phần tùy thuộc vào chúng ta nữa.  Mỗi ngày, Chúa mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng bắt tay vào việc xây dựng vương quốc Người.  Mỗi ngày, Chúa bảo đảm với chúng ta là ngay cả những hành vi yêu thương nhỏ mọn nhất của chúng ta đều chứa đựng vẻ huy hoàng và vinh quang thiên quốc rồi.

          Vậy ngày lễ hôm nay dạy chúng ta rằng vinh quang Thiên Chúa có thể hiện diện nơi những người và những hoàn cảnh âm thầm nhất và tầm thường nhất.  Ngày lễ cũng dạy chúng ta rằng Chúa hiện diện ngay tại đây trong nhịp sống thường ngày của chúng ta.  Xin Người ban cho chúng ta đôi mắt đức tin để nhận ra Người và tâm hồn tín thác để cùng Người xây dựng vương quốc của Người.  Thành quả chắc chắn sẽ tuyệt vời!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về cách Cha đã đồng hành với chúng con và về hành trình trước mặt”.