Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất

Suy niệm Lu-ca 2:22-40

 

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người.  (Lu-ca 2:33)

 

          Đây chúng ta đang ở kề cận Năm Mới.  Đó là ngày tốt để chúng ta suy nghĩ về những phúc lành trong năm cũ và đặt niềm vọng vào những phúc lành sẽ đến.  Bạn thử tưởng tượng mọi gia đình đều làm điều này hôm nay, nghĩa là vừa nhìn lại quá khứ vừa hướng về tương lai.

          Thực không có gì là khó khi tưởng tượng Thánh Gia Thất cũng làm điều này nữa.  Các ngài đã có rất nhiều điều để nhìn lại cũng như nhìn tới!  Có thể Mẹ Ma-ri-a nhớ lại những lời sứ thần nói với Mẹ về Chúa Giê-su khi ngài truyền tin cho Mẹ:  Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao” (Lu-ca 1:32).  Thánh Giu-se thì nhớ lại giấc mơ của ngài khi thiên thần bảo ngài phải đặt tên cho hài nhi con của Mẹ Ma-ri-a là Giê-su, “vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mát-thêu 1:21).  Nhớ lại những can thiệp quan trọng này chắc chắn sẽ giúp hai vị tín thác vào đức trung tín của Thiên Chúa và biết rằng tương lai của mình được yên hàn trong bàn tay Chúa.

          Thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a không phải là những người duy nhất có cái nhìn hai chiều này.  Ông già Si-mê-ôn cũng chia sẻ viễn ảnh này với các ngài nữa.  Bồng hài nhi Giê-su trên tay, ông đã thấy được sự thể hiện mọi lời Thiên Chúa đã hứa cùng với niềm hy vọng về ơn cứu độ tương lai của Ít-ra-en.  Chẳng lạ gì tất cả các ngài đều ngạc nhiên!  Chắc chắn lời của ông vẫn vang vọng trong tai khi các ngài nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai.

          Còn bạn thì sao?  Chúa đã ở với “thánh gia” của bạn như thế nào?  Có thể bạn hỏi mọi người trong nhà câu hỏi này trong bữa ăn gia đình tối nay.  Có lần nào vui mừng, thí dụ như có thêm một đứa cháu mới không?  Có lúc nào ốm đau bệnh tật hoặc các mối tương quan căng thẳng không?  Bạn hãy cố nhận ra Chúa đã ở với bạn như thế nào qua những lúc ấy.  Nhưng không phải bạn chỉ nhìn lại, mà còn nhìn tới nữa.  Năm cũ đã chuẩn bị giúp bạn thế nào để đón nhận phúc lành sẽ đến?  Có lẽ Chúa mới chỉ bắt đầu mở ra một điều gì mới trong đời bạn.  Vậy bạn có thể đón nhận như thế nào?

          Hôm nay là ngày để bạn ngạc nhiên với những phúc lành của Chúa, đồng thời để biết rằng ngay cả những điều tốt rồi cũng sẽ tới!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ở với con trong năm nay.  Xin Chúa giúp chúng con cũng ở gần Chúa trong năm mới nữa”.