Thứ Bảy trước lễ Hiển Linh – Ngày 6 tháng 1

Suy niệm Mác-cô 1:7-11

 

Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.  (Mác-cô 1:8)

 

          Nếu bạn nhìn thánh Gio-an Tẩy Giả dưới lăng kính người đời, bạn sẽ nghĩ rằng ngài có tư tưởng nghèo nàn về Chúa Giê-su, Đấng mà ngài đến để làm vị tiền hô cho Người.           Có thể bạn sẽ coi ngài như một người cứng rắn rao giảng một tin mừng đổ xuống mưa sinh diêm và lửa trời, không ai dám đến gần.  Nhưng ngược lại, bạn sẽ coi Chúa Giê-su như một người mềm dẻo, một người dịu dàng, mỉm cười khi chữa lành bệnh tật cho người ta và dạy bạn hãy yêu thương nhau.  Có thể bạn sẽ nghĩ rằng thánh Gio-an chỉ muốn nói cho chúng ta biết những điều chúng ta đã làm sai, còn Chúa Giê-su thì chỉ muốn làm bạn hữu với chúng ta thôi.

          Nhưng sự trái ngược trên có đúng không?  Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, thánh Gio-an đơn thuần là một vị thuyết giảng cứng rắn.  Ngài muốn chỉ cho dân chúng thấy Chúa Giê-su, Đấng đã đến để ban cho họ Thánh Thần.  Ngài bảo cho họ biết rằng lý do ngài kêu gọi người ta sám hối không phải để ép buộc họ nếu họ không muốn thay đổi, nhưng là để họ sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ Chúa Giê-su đem đến cho họ.  Điều thích thú nữa là khi Chúa Giê-su xuất hiện, Chúa cũng rao giảng cùng một thông điệp sám hối với cùng một ngôn từ như Gio-an đã rao giảng (Mác-cô 1:14-15).  Dường như Gio-an giống với Chúa Giê-su nhiều hơn chúng ta tưởng.

          Sự giống nhau giữa ngài và Chúa có thể gợi ý cho chúng ta biết chúng ta được kêu gọi rao giảng Tin Mừng như thế nào.  Điều ấy bảo chúng ta rằng cũng như ông Gio-an, chúng ta có thể thấy niềm phấn khởi và hy vọng nằm ngay trong câu “Nước Thiên Chúa đã gần!”  Tự bản chất, Tin Mừng là tin vui về một vì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến bên Người.  Là tin vui về một người Cha đầy lòng thương xót muốn xóa hết tội lỗi của con cái Người và giải thoát họ khỏi mặc cảm tội lỗi.  Là tin vui về một Thiên Chúa muốn đón nhận chúng ta hết thảy vào trong vương quốc Người muôn đời!

          Thực là một ưu huệ vĩ đại khi chúng ta được kêu gọi để làm cùng một công việc thánh Gio-an đã làm!  Đó là một đặc ân lớn lao cho chúng ta được chỉ bảo cho người khác con đường vào Nước Trời.  Bằng lời nói hay gương sáng, chúng ta đều có thể trở thành đại sứ cho Chúa.

          Vậy đâu là Tin Mừng bạn sẽ chia sẻ hôm nay?  Bạn sẽ loan báo Nước Trời như thế nào?

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết chia sẻ Tin Mừng của Chúa với những người chung quanh”.