Thứ Năm trước lễ Hiển Linh – Ngày 4 tháng 1

Suy niệm Gio-an 1:35-42

 

Đây là Chiên Thiên Chúa.  (Gio-an 1:36)

 

          Người ta có thể dễ dàng mất Chúa Giê-su.  Thì bạn cứ hỏi thánh Gio-an Tẩy Giả là rõ.  Gio-an biết mình đã được kêu gọi để dọn đường cho Đấng Mê-si-a.  Thậm chí ngài còn có họ hàng với Chúa Giê-su nữa!  Tuy nhiên Gio-an thú nhận quả thực ngài “không biết Người” (Gio-an 1:31).  Ngài không hiểu rõ sứ mệnh của Chúa Giê-su.  Nhưng với thời gian và ơn Chúa soi sáng, Gio-an nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a và ngài đã có thể công bố “Đây là Chiên Thiên Chúa” (1:36).

          Có thể chúng ta không luôn nhận biết Chúa Giê-su rõ ràng như thánh Gio-an đã nhận biết.  Nhưng cũng như thánh Gio-an, chúng ta có thể càng ngày càng ý thức hơn được điều ấy.

          Đây là Chiên Thiên Chúa.  Bạn hãy đặt mục tiêu là mỗi sáng khi thức dậy thì chào hỏi Chúa Giê-su.  Bạn chỉ cần thưa với Chúa:  “Lạy Chúa, con chào Chúa!”  Người rất vui khi thấy bạn bắt đầu ngày sống dù chỉ với lời thân thưa ngắn gọn nhất như vậy thôi.

          Đây là Chiên Thiên Chúa.  Lời chào buổi sáng này có thể là một cách khởi đầu cho một lúc thinh lặng suy gẫm.  Dù chỉ là năm phút thôi, nhưng thời gian cầu nguyện đều đặn sẽ giúp bạn thân mật với Chúa Giê-su hơn để rõ Chúa là Đấng nào và Người phán dạy bạn ra sao.

          Đây là Chiên Thiên Chúa.  Một khi bận rộn của ngày sống bắt đầu, bạn sẽ phải phấn đấu.  Nào là phải đến văn phòng, hoặc làm những công việc lặt vặt hay phải lau dọn nhà cửa.  Giữa những thử thách ấy, Chúa Giê-su không muốn bạn quên là Người vẫn ở với bạn.  Vào một vài lúc nào đó trong ngày, bạn hãy dành một phút để nhận biết Chúa “đang đi bên cạnh” bạn (Gio-an 1:36).  Có thể bạn để một lời kinh nguyện trên mặt bàn giấy.  Hoặc bạn có thể lấy mấy phút trong lúc ăn trưa để mở sách Kinh thánh ra đọc và suy niệm một chút.

          Đây là Chiên Thiên Chúa.  Vào buổi tối, bạn có thể chọn lúc nào sẵn sàng để quay lại cuốn phim ngày sống của bạn.  Bạn đã trải qua một ngày, cùng với sự giúp đỡ của Chúa.  Trước khi đi ngủ, bạn có thể dừng lại để cảm tạ Chúa Giê-su vì Người ở với bạn trong ngày.  Bạn có thể nhín lại và cố gắng nhớ một hoặc hai cách Chúa đã chúc bình an cho bạn và dẫn dắt bạn.

          Chúa Giê-su, Chiên Thiên Chúa, ở với bạn.  Người thích ở với bạn khi bạn nhận biết Người, chỉ thêm một chút mỗi ngày thôi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã luôn ở với con”.