Thứ Sáu tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:1-12

 

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt:  “Này con, tội con được tha rồi”.  (Mác-cô 2:5)

 

          Đây là một phép lạ rất ngoạn mục và là một câu chuyện giúp người ta hết sức phấn khởi trước quyền tha tội mà Chúa đã sử dụng, đến nỗi chúng ta không thể bỏ qua một chi tiết nào dù nhỏ nhưng rất quan trọng.  Chúa Giê-su đã tha tội cho người bại liệt và chữa lành anh ta vì Người thấy đức tin của những bạn hữu anh.  Không phải đức tin của chính người bại liệt đã khiến Chúa cảm động, nhưng đức tin của các bạn hữu anh.  Bốn người đàn ông đứng cùng với bạn của họ và họ xác tín rằng nếu họ đem được người bạn của họ đến gặp Chúa Giê-su, thì anh ta sẽ được Người chữa lành.  Họ đã yêu thương người bạn của họ và đã tin vào Chúa Giê-su, nên dù có phải rỡ mái nhà, họ cũng làm.

          Thực là một hình ảnh cảm động về tình huynh đệ!  Trong khi người bại liệt nghi ngờ về chính lòng tin của mình thì bốn người bạn của anh đã đem anh đến với Chúa Giê-su rồi.  Đâu biết được?  Có lẽ người bại liệt quá do dự hoặc lo sợ về chính mình.  Có thể lòng tin vào Chúa Giê-su nơi bốn người kia đã trợ giúp cho lòng tin của anh.  Giả như họ không có lòng tin, anh sẽ chẳng bao giờ bước đi được.  Anh sẽ chẳng bao giờ biết được ơn tha thứ của Chúa Giê-su.

          Chúa Giê-su không khi nào muốn cuộc sống của Ki-tô hữu là một hành trình đơn độc lẻ loi.  Trái lại, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nếu chúng ta có các anh chị em chung quanh và nâng đỡ chúng ta trong đức tin.  Trong khi người đời bảo chúng ta hãy độc lập và tự tin vào mình, thì Chúa Giê-su lại dạy chúng ta hãy nương tựa lẫn nhau và hãy để người khác tựa vào chúng ta.  Có lẽ vì thế mà Chúa Giê-su đã sai các môn đệ đi từng hai người một để rao giảng Tin Mừng.  Người biết họ cần giúp nhau được quân bình, bằng cách giúp đỡ người kia trong những lúc yếu đuối hay mệt mỏi.  Người biết họ cần có nhau để không sa chước cám dỗ tự cao tự đại hoặc bỏ cuộc khi phải đối phó với chống đối hay khó khăn.

          Còn bạn thì sao?  Bạn có các anh chị em giúp đem bạn đến với Chúa Giê-su không?  Đừng khi nào nghi ngờ Chúa không muốn ban cho bạn những người bạn đồng hành trên đường đời.  Ngược lại, có ai cần nương tựa vào bạn để được khích lệ trên đường thiêng liêng của họ không?  Bạn đừng bao giờ nghi ngờ mình không thể làm bạn đồng hành cho người khác.  Đức tin của bạn có thể thay đổi được mọi sự trong cuộc sống người khác.

          Ước gì hết thảy chúng ta đều biết mở lòng đón nhận hồng ân quảng đại của người khác.

 

          “Lạy Chúa, Chúa đã hứa ở với chúng con luôn luôn.  Con cảm tạ Chúa đã thực hiện lời hứa ấy qua những người bạn hữu trung thành!”