Thứ Ba tuần 2 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 16:1-13

 

Đức Chúa thấy tận đáy lòng.  (1 Sa-mu-en 16:7)

 

          Cái giá cả thật là cao.  Ông Sa-mu-en phân vân về quyết định phải xức dầu cho người con nào của Giê-sê để nó làm vua Ít-ra-en.  Nếu Sa-mu-en chỉ dựa vào dáng to lớn của những chàng trai này thì quả ông đã coi thường Đa-vít, cậu con trai nhỏ tuổi nhất và ít khả năng nhất.  Nhưng Thiên Chúa đã tuyển chọn Đa-vít và Người muốn Sa-mu-en nhìn nhận điều này.  Thử thách cho Sa-mu-en cũng như cho tất cả chúng ta là không nhìn nhận những thực tại nằm dưới cái vỏ bề mặt.

          Trong bài Tin ừng, chúng ta thấy Chúa Giê-su luôn làm như vậy.  Người luôn lướt qua những vẻ bề ngoài và hành động dựa trên những gì đang diễn ra trong tâm hồn người ta.  Một thí dụ cụ thể là ông Si-mon Phê-rô.  Chúa Giê-su đã chọn ông để lãnh đạo Giáo Hội sơ khai, mặc dù Phê-rô là người “phổi bò” và ưa phát ngôn trước khi suy nghĩ.  Nhưng Chúa Giê-su không mấy quan tâm đến tính thiếu kiên nhẫn của ông và Người chỉ thấy tâm hồn ông. Người thấy Phê-rô thực lòng yêu mến Người và muốn làm điều phải.  Người thấy Phê-rô có tiềm năng trở thành một người lãnh đạo hữu hiệu và nhiệt tâm, dù có phải đổ máu vì rao giảng tin Mừng.  Cuối cùng, nhiệt tâm của Phê-rô không phải là một khuyết điểm;  chính nó đã góp phần giúp cho ông chu toàn sứ mệnh một cách tốt đẹp!

          Còn chúng ta thì sao?  Làm sao chúng ta có thể nhìn như Chúa nhìn?

          Bạn có thể bắt đầu bằng cách nhìn nhận rằng mỗi tình huống đều có những điều mắt chúng ta không thấy được.  Cho nên khi bạn ở trong một trường hợp phức tạp hoặc khó khăn, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhìn nhận những gì đang xảy ra ở bên dưới cái mặt nổi.  Hãy cố gắng nhìn qua lăng kính của Chúa Thánh Thần, lăng kính của lòng thương xót, công bình và tình yêu.  Hãy nhớ Chúa Giê-su đã đối xử với Phê-rô như thế nào, cũng như khi Người đối xử với những kẻ tội lỗi và bị xã hội loại bỏ, Người không khi nào lên án, nhưng luôn giúp đỡ họ tiến bước về tương lai.  Rồi bạn hãy tự hỏi mình có thể làm điều Chúa Giê-su đã làm không.

          Khi đã có thói quen bước theo những bước nhỏ này, bạn sẽ bắt đầu thấy được những điều Chúa thấy.  Bạn sẽ thấy mình bình an hơn trong những hoàn cảnh khó khăn.  Bạn sẽ thấy mình kiên nhẫn hơn, muốn chăm sóc và đáp lại nhu cầu của những người chung quanh hơn.  Bạn sẽ thấy mình nhận được ơn soi sáng và dẫn dắt của Chúa Thánh Thần nhiều hơn.  Và điều ấy sẽ giúp bạn trở thành khí cụ của bình an Chúa đối với những người chung quanh hơn.

 

          “Lạy Chúa, hôm nay xin giúp con mở lòng hơn với Chúa Thánh Thần, để con có thể nhìn mọi sự và mọi người chung quanh như Chúa nhìn”.