Thứ Hai tuần 2 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 50:8-9, 16-17, 21, 23

 

Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta.  (Thánh Vịnh 50:23)

 

          “Giờ đây tôi đang làm điều tôi sẽ làm muôn đời.  Tôi đang chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, thờ lạy Chúa và hết lòng yêu mến Chúa”.

          Những lời này vang vọng lên lời Thánh vịnh Đáp ca hôm nay cũng là những lời của thầy Lawrence, một tu sĩ sống tại Paris thế kỷ 17.  Là người nấu bếp cho cộng đoàn, thầy Lawrence làm công việc mang tính cách trần tục nhiều hơn.  Nhưng thầy thi hành công việc ấy ở mức độ làm đẹp lòng Chúa trong khi thầy làm bếp.  Thay vì phải ngưng cuộc tâm sự với Chúa để có thể đảm trách “những sự dưới đất”, thầy Lawrence lại mời Chúa bước vào mọi lãnh vực cuộc sống của thầy.  Bằng cách tâm sự với Chúa đang khi làm việc trong ngày, thầy khám phá ra được cách thức tuyệt vời để “dâng lời tạ ơn làm hy lễ” lên Chúa (Thánh Vịnh 50:23).

          Tất cả chúng ta đều có những bổn phận trong cuộc sống.  Lái xe đưa con cái tới trường hoặc đi tập đánh banh, dọn bữa tối cho gia đình, hoặc thức khuya tại sở làm để hoàn tất một dự án, tất cả xem ra cứ đều đều và “không có gì là thiêng liêng” cả.  Nhưng Chúa có thể ban cho bạn một cái nhìn mới.  Bạn có thể chủ động tiếp cận với ngày sống của mình bằng cách quyết tâm ngợi khen Chúa trong mỗi hoạt động của bạn.

          Việc này không luôn dễ dàng.  Vì thế tác giả Thánh Vịnh mới gọi đó là một hy lễ.  Không luôn dễ dàng hướng về Chúa.  Đôi khi chúng ta không muốn vì sợ Chúa lại xin chúng ta điều gì đó mà chúng ta không muốn dâng cho Người.  Nhưng nếu chúng ta tập thói quen mời Chúa bước vào mỗi công việc chúng ta làm, thì việc ý thức Chúa hiện diện sẽ mạnh mẽ hơn.  Chúng ta sẽ thấy sống trong sự hiện diện của Chúa không còn làm chúng ta sợ hãi như chúng ta tưởng.  Giống như thầy Lawrence, chúng ta sẽ dần dần thấy mình vui trong Chúa và tình yêu của Người.

          Vậy hôm nay bạn hãy thử làm đi.  Hãy dành một chút thời giờ ngay lúc này để thưa với Chúa rằng bạn yêu mến Chúa thật nhiều và muốn làm vinh danh Người.  Rồi bạn hãy hết sức cố gắng mời Người bước vào những tình huống của bạn.  Hãy nói với Chúa về tình trạng lưu thông đang khi bạn lái xe.  Hãy nói với Chúa về bữa ăn bạn đang chuẩn bị cho gia đình.  Cứ cảm thấy thoải mái than phiền với Chúa về cái hạn chót tại sở làm và xin Người giúp đỡ bạn.  Càng làm những điều ấy, nó sẽ càng dễ trở thành bản chất thứ hai của bạn.  Bạn sẽ thấy mình ngợi khen Chúa mà chẳng ý thức là mình đang làm như vậy!

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con đón Chúa vào trong những sinh hoạt của con hôm nay”.