Thứ Năm tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:7-12

 

Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ.  (Mác-cô 3:9)

 

          Dân chúng lớp lớp đi theo Chúa Giê-su, rồi Người càng chữa lành nhiều bệnh nhân, dân chúng lại càng chen lấn Người.  Quá nhiều kẻ đã xô đến trước mặt Người đến nỗi Người đã phải hành động để khỏi bị giẫm đạp.  Nhưng bây giờ Người đã có một chiếc thuyền, không phải đễ mau chạy trốn, nhưng để Người có thể tiếp tục rao giảng và chữa lành.

          Giống như Chúa đã làm trước đây, hôm nay Người cũng có một kế hoạch dành cho đời bạn!  Người luôn sẵn sàng dạy dỗ bạn, xây dựng cho bạn, tha thứ cho bạn hoặc đưa dắt bước chân bạn.  Không gì có thể khiến Người bất ngờ;  Người luôn sẵn sàng, luôn chuẩn bị cho bất cứ thử thách nào ập đến với bạn.

          Kế hoạch của Chúa Giê-su không có “kế hoạch B” hoặc “kế hoạch C” hay “kế hoạch Z”.  Nhưng đó là một kế hoạch hoàn hảo sẽ đem bình an đến cho bạn, và nó khởi đầu bằng việc bạn để mình thoải mái trong sự hiện diện của Chúa.  Hãy chen lấn để vào ở với Chúa Giê-su như đám đông dân chúng đã làm.  Người sẽ không bao giờ rút lui đến nỗi bạn không thể nghe được tiếng Người đâu.  Có lẽ điều ấy có nghĩa là khi bạn viếng Thánh Thể, ngồi yên lặng trên một cái ghế để suy niệm, hoặc hít thở thật sâu giữa một ngày làm việc bận rộn.  Hãy đọc một Thánh Vịnh hoặc nghe một bài thánh ca để giúp bạn dập tắt đi những tư tưởng vô ích mà sống trong sự hiện diện của Chúa.  Hãy cố gắng hình dung ra Chúa đang ngồi cạnh bạn hoặc Chúa từ trên thuyền lên tiếng gọi bạn.

          Rồi bạn hãy dành thời giờ để Người nói với bạn.  Hãy để ý đến những tư tưởng trong đầu và những cảm nghĩ trong trái tim bạn.  Hãy viết xuống bất cứ điều gì xảy ra cho bạn:  những hình ảnh hiện ra trong trí tưởng tượng của bạn;  những thông điệp hướng dẫn, bảo đảm hay xác tín;  hoặc những đoạn Kinh Thánh đến trong trí óc bạn.  Nếu thông điệp mang đến cho bạn niềm vui hoặc an ủi hay khích lệ, thì đó có lẽ là Chúa Giê-su đang nói với bạn.  Bạn hãy nhớ, Chúa đến để cứu độ chứ không để lên án.

          Chúa Giê-su muốn nói với mỗi người chúng ta.  Đây là kế hoạch A của Người.  Người muốn dạy chúng ta biết Người là Đấng nào và theo Người nghĩa là gì.  Người muốn nói với chúng ta về lòng thương xót và ơn cứu độ của Người.  Người muốn giúp chúng ta có một cái nhìn mới về tình yêu của Người.  Đặc biệt hôm nay, khi chúng ta bắt đầu Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Ki-tô giáo, Người muốn nói với chúng ta rằng chúng ta có thể làm đại sứ hòa giải và chữa lành của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa muốn nói với con hôm nay.  Này con đây.  Con đến để lắng nghe tiếng Chúa”.