Thứ Sáu tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:13-19

 

… con của thiên lôi.  (Mác-cô 3:17)

 

          Đã có ai đặt cho bạn một cái biệt danh nào chưa?  Có lẽ mẹ của bạn quen gọi bạn bằng cái tên “cục cưng” hoặc “con chó nhỏ”.  Có lẽ vì bạn chạy rất nhanh và linh động nên các bạn trong đội banh gọi bạn là Tia chớp hoặc Mũi tên.  Biệt danh giống như vậy có thể diễn tả điều gì đó, có khi khôi hài nữa.  Nhưng nó cũng nói lên sự gần gũi và thân mật.  Khi có ai đặt cho bạn một biệt danh thì không những họ cho thấy họ biết bạn rất rõ mà còn thích bạn nữa.

          Hôm nay chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giê-su anh em Gia-cô-bê và Gio-an bằng biệt danh “con của thiên lôi” (Mác-cô 3:17).  Có lẽ Người đã chọn biệt danh này để khẳng định lòng nhiệt thành của họ với vương quốc của Người, hoặc có thể Người ám chỉ tính nóng nảy của hai ông (Lu-ca 9:54).  Dù hiểu cách nào thì chúng ta cũng thấy trong những câu này cũng như trong toàn sách Tin Mừng, Chúa Giê-su đã tỏ ra thân thiết với hai anh em này.  Ngài biết rõ họ và yêu thương họ dù biết những khuyết điểm của họ.

          Chúa Giê-su cũng biết rõ chúng ta như vậy.  Người thấy những ưu điểm và lòng yêu mến của chúng ta cũng như những yếu đuối và khuyết điểm của chúng ta.  Nhưng Người cũng thấy những đức tính thích hợp của chúng ta có thể sinh hoa trái cho Nước Thiên Chúa.  Và nhất là Người yêu thương chúng ta.  Vô điều kiện.

          Không phải luôn dễ nhận ra được toàn bộ.  Đôi khi chúng ta coi thường những khuyết điểm mà chỉ nhấn mạnh đến những ưu điểm của chúng ta, nhưng thường hơn cả, chúng ta hay chú tâm đến những điểm yếu nơi bản thân hơn và cảm thấy mình không đủ khả năng.  Chúng ta để cho những lỗi lầm che khuất đi tiềm năng chúng ta.  Chúng ta không nhận ra sự tốt lành Chúa đã đặt trong chúng ta và phủ nhận khả năng nên thánh của mình.

          Vậy biệt danh nào bạn nghĩ Chúa Giê-su đặt cho bạn?  Có lẽ Người gọi bạn là Huệ Mím Chi vì bản chất vui tươi của bạn.  Hoặc Chúa gọi bạn là Dũng Thạch Đầu để đề cao lòng trung thành của bạn.  Hoặc Chúa đặt cho bạn cái tên Minh Quan Trọng vì bạn có khuynh hướng suy nghĩ quá nhiều về một tình huống trước khi hành động.  Hãy để cái biệt danh ấy nói lên những gì là tốt và thánh thiện ở nơi bạn, thậm chí nó nói lên sự âu yếm Chúa dành cho bạn nữa.  Bạn hãy cân nhắc xem những ưu điểm nào Chúa ban cho bạn và bạn sẽ sử dụng chúng như thế nào.  Rồi hãy cười lên khi bạn ý thức rằng cũng giống như ông Gia-cô-bê và Gio-an, bạn vẫn cần đến việc thanh luyện.  Đừng lo, cũng một Thiên Chúa đã kiên nhẫn đào tạo “các đứa con của thiên lôi” sẽ đào tạo bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã yêu thương con.  Xin sử dụng con để xây dựng vương quốc Chúa”.