Thứ Tư tuần 2 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 17:32-33, 37, 40-51

 

Ngay hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao.  (1 Sa-mu-en 17:46)

 

          Chẳng phải là kỳ diệu khi chỉ quăng một viên đá vào giữa những khó khăn của bạn rồi nhìn coi tất cả chúng đều biến mất sao?  Đó là điều Đa-vít đã làm:  cậu phóng một viên đá vào trán Gô-li-át, thế là tên khổng lồ lăn ra chết tốt.

          Nhưng câu chuyện này còn có nhiều điều hơn cả sự gan dạ của Đa-vít.  Theo lời Gô-li-át cho thấy, Đa-vít đã dựa vào Chúa để Người giúp cậu chiến thắng.  Chứ không thì làm sao chỉ một viên đá nhỏ lại có thể làm được chuyện lớn như vậy?

          Chúa muốn chúng ta học bài học về sự phối hợp giữa đức tin và hành động mà Đa-vít đã chứng tỏ.  Sự cân bằng giữa ơn Chúa và công việc của chúng ta có thể đưa chúng ta tới chiến thắng.  Những lời của Đa-vít được kể ở trên cho thấy cậu đã đặt hết tin tưởng vào Chúa.  Nhưng ngay khi cậu nói lên những lời do đức tin dũng cảm, thì cậu cũng thò tay vào bị lấy ra một viên đá, nhắm đích và phóng ra một viên đá giết người.  Bạn thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như Đa-vít chỉ huyênh hoang rằng mình tin vào Chúa mà chẳng làm gì cả.  Chắc chắn sẽ là thảm họa!

          Chúng ta có thường quá tin tưởng vào Chúa rồi chẳng chịu làm công việc Người kêu gọi chúng ta làm, dù là việc rao giảng Tin Mừng hay việc tiến triển trên đường thánh thiện không?  Đàng khác, chúng ta có thường dựa vào sức riêng mình, làm “công việc Chúa” nhưng lại chẳng tha thiết đến “Chúa của công việc” không?  Cả hai cách ấy đều không đúng.  Cách thứ nhất có thể khiến chúng ta cảm thấy vô hiệu và thất vọng.  Cách thứ hai có thể khiến chúng ta nhìn quanh quẩn chỉ thấy có một mình, hoặc mỏi mệt và mất hết tinh thần.  Tuy nhiên cách trung dung, nghĩa là có sự cộng tác giữa ơn Chúa và công việc của con người, sẽ mang lại không những hoa quả mà còn sự khỏe khoắn và vui vẻ nữa.

          Đó là một sự phối hợp thú vị phải không?  Chúng ta cần tự khiêm tự hạ để nhận ra rằng mình sẽ yếu đuối nếu không có Chúa.  Nhưng chúng ta cũng phải tin rằng chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Chúa Ki-tô ban sức mạnh cho chúng ta.  Chúng cần học nghệ thuật bình tĩnh và biết rằng Chúa là Thiên Chúa, nên chúng ta phải học bước ra khỏi thuyền để bước đi trên sóng nước cuộc đời.

          Vậy bạn đang phải đối phó với Gô-li-át nào?  Làm sao bạn có thể bước ra trong đức tin, tín thác vào quyền năng Chúa lúc bạn phóng viên đá đi?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con quý trọng chiến thắng Chúa đã ban cho con trên thập giá.  Con đặt niềm tin vào quyền năng Chúa và vào những tài năng Chúa ban cho con”.