Chúa Nhật tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:14-20

 

Các anh hãy đi theo tôi.  (Mác-cô 1:17)

 

          Kinh Thánh có một cách thu gọn rất nhiều thông tin vào vài ba câu, và bài Tin Mừng hôm nay là một thí dụ điển hình.  Có thể nói tất cả những điều Chúa Giê-su cần nói là “Hãy đi theo tôi” để Phê-rô và An-rê bỏ lưới và từ giã gia đình mà làm môn đệ Người.  Nhưng cũng có thể nói câu chuyện này là tột đỉnh trong số những cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su với các môn đệ.  Tư tưởng này có thể dạy chúng ta hai điều.

          Thứ nhất, việc chúng ta quyết định theo Chúa không khi nào là điều chọn lựa một lần thay cho tất cả.  Thứ hai, việc chúng ta quyết định giúp người khác đi theo Chúa Giê-su cũng không phải là chọn lựa một lần thay cho tất cả.

          Một số người kết hôn với nhau chỉ ít ngày sau khi họ gặp nhau lần đầu.  Điều này bất thường, nhưng thực sự có xảy ra.  Rồi sau khi kết hôn, hai người đã phải củng cố cam kết hôn nhân của họ nếu họ còn muốn sống với nhau.  Cũng vậy, dù Phê-rô và An-rê đã thưa xin vâng với Chúa ở thời điểm nào đó, thì sự dấn thân của họ cho Chúa Giê-su vẫn cần phải được phát huy.  Nếu không, trước sau gì họ cũng bỏ Chúa Giê-su mà đi. 

          Điều ấy cũng đúng đối với chúng ta.  Bất kể lời thưa xin vâng của chúng ta thế nào đi nữa, Chúa Thánh Thần vẫn muốn làm cho nó tiến đến mức độ sâu xa hơn.  Người muốn giúp chúng ta trưởng thành trong việc dấn thân cho Chúa, để chúng ta được biết Người nhiều hơn và trở thành những tôi tớ hữu hiệu hơn trong vương quốc Người.

          Nguyên lý này cũng được áp dụng cho lời kêu gọi chúng ta hãy giúp người khác đi theo Chúa Giê-su.  Điều luôn luôn có thể thực hiện là con cháu và bạn bè chúng ta sẽ lập tức nghe theo lời khuyên của chúng ta mà dấn thân cho Chúa.  Nhưng chúng ta biết rằng theo bản tính con người, họ cần thêm thời gian và quan tâm chứ không chỉ là một lời mời gọi suông.  Điều này nghĩa là chúng ta cần phải kiên trì chiếu tỏa Chúa Giê-su cho họ thấy.  Đừng khi nào ngừng biểu lộ tình yêu thương.  Đừng khi nào ngừng chăm sóc họ.  Đừng khi nào ngừng nói cho họ biết rằng nghĩ về Chúa Giê-su là nghĩ về tình yêu và lòng thương xót, ơn cứu chuộc và sự hòa giải.

          Hôm nay Chúa Giê-su đang kêu gọi bạn đi theo Người.  Người đang xin bạn hãy tiếp tục rao giảng Tin Mừng cho người khác bằng tình yêu và cảm thông.  Đó là lời kêu gọi đầy thách đố, nhưng bạn không phải làm một mình đâu.  Chúa Giê-su có mọi ân sủng cần thiết dành cho bạn.

 

          “Lạy Chúa, con sẽ đi theo Chúa mọi ngày trong cuộc đời”.