Thứ Bảy tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:35-41

 

Thầy ơi, Thầy chẳng lo gì sao?  (Mác-cô 4:38)

 

          Chúng ta dễ dàng nhận ra mình chẳng khác gì những người ở trên thuyền với Chúa.  Tất cả chúng ta đều gặp cuồng phong, nhiều khi phải đau khổ hoặc bối rối, khi chúng ta khó có thể giữ được thăng bằng thì cứ để mặc con tàu chúng ta trôi đi.  Chúng ta có thể tin lời Chúa Giê-su hứa sẽ luôn ở với chúng ta, nhưng không cảm nhận được sự hiện diện của Người.  Dường như Chúa đang ngủ.  Đã nhiều lần như thế, nên chúng ta dễ dàng kết luận Chúa chẳng quan tâm gì đến chúng ta cả.

          Nhưng Chúa Giê-su muốn bảo đảm với chúng ta rằng quả thực Người quan tâm chứ.  Ngược với những gì thấy bề ngoài, Chúa luôn luôn ý thức những gì đang xảy ra trong cuộc sống chúng ta.  Người quan tâm về những gì làm chúng ta khó chịu vào lúc nào đó, nhưng đôi khi Người kéo chúng ta chú ý sang một hướng đi bất ngờ.  Bạn hãy lấy bài đọc Tin Mừng hôm nay làm thí dụ.  Phải, Chúa Giê-su truyền cho sóng gió im lặng trong khoảnh khắc, nhưng Người lại dành nhiều thì giờ hơn để nói với các môn đệ về đức tin, giống như Người đã làm cho chúng ta.

          Thực sự Chúa Giê-su nghe những lời chúng ta cầu xin.  Thực sự Người quan tâm.  Nhưng đôi khi những hồi đáp của Người lại đầy ngạc nhiên và thách đố.  Có thể Người đáp lời chúng ta bằng một trong ba cách sau đây:

          * Phải, hãy được như vậy.  Chúng ta cầu xin:  “Xin cứu con!”  rồi một tai nạn lưu thông đã thoát trong gang tấc.  Chúng ta cầu xin được lành bệnh, thế là hết đau đớn.  Chúng ta khẩn cầu “Xin Chúa cho con biết phải nói gì đây”, thế là Chúa Giê-su soi sáng cho chúng ta biết dùng những lời nào để khích lệ một người bạn hoặc giúp đỡ một đứa con tránh xa một sự lựa chọn thiếu khôn ngoan.

          * Chưa đâu.  Hãy để Thầy ở lại đây với con trong khi chúng ta chờ đến đúng lúc.  Dù chúng ta mong đợi có một đứa con, chờ một công việc mới, hoặc thấy thân nhân được thoát khỏi một chứng nghiện ngập, thì Chúa vẫn có thể điều chỉnh nhiều yếu tố để đưa tới kết quả như Người muốn, tức là câu trả lời tốt nhất.  Trong lúc chúng ta chờ đợi kết quả giải quyết thì Chúa vẫn hành động để giúp khả năng tín thác của chúng ta vào Chúa được sâu xa hơn.

          * Thầy có một kế hoạch tốt hơn cho con.  Con có tin tưởng Thầy sẽ lộ ra kế hoạch ấy từ từ không?  Trước hết xem ra câu trả lời là “không”, nhưng bạn cứ đợi xem.  Chúa biết rõ bạn và Người yêu thương bạn.  Khi Người đóng lại cửa ra vào thì Người lại mở cửa sổ ra, mặc dù lúc đầu xem ra không phải như thế.  Vậy bạn hãy hết sức cố gắng “Xin cho ý Chúa được thể hiện”, nhưng đừng sợ phải tiếp tục hỏi Chúa:  “Lạy Chúa, điều gì bây giờ đây?  Đâu là bước kế tiếp để con tới gần Chúa hơn, cộng tác với những gì Chúa đang làm?”

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa quan tâm đến con và mọi sự liên can đến con.  Xin Chúa giúp con tín thác vào Chúa”.