Thứ Hai tuần 3 Thường niên

Suy niệm 2 Sa-mu-en 5:1-7, 10

 

Vua Đa-vít ngày càng mạnh thế, và Đức Chúa, Thiên Chúa của các đạo binh, ở với vua.  (2 Sa-mu-en 5:10)

 

          Đã bao giờ bạn coi lực sĩ nhảy sào tại Thế vận hội chưa?  Lực sĩ chạy một quãng, hai tay cầm một cây sào dài, rồi chống một đầu cây sào vào điểm tựa và lấy đà cũng như lấy hết sức tung mình lên không trung để vượt qua cây đà ngang cao nhất.  Buông cây sào ra, anh rướn mình qua cây đà ngang và hạ người xuống trên một tấm nệm lớn.

          Giây phút buông cây sào ra là lúc những người quan sát cho đó là một hành động quyết tử.  Nhưng “bước nhảy vọt của đức tin” còn hơn thế rất nhiều.  Người lực sĩ thì luyện tập vất vả dựa trên tài năng của anh để phát huy kỹ thuật cũng như nghe theo sự chỉ dạy của huấn luyện viên.

          Đây không phải là một hình ảnh sai về đường lối vua Đa-vít đã phát huy để trở thành một vị lãnh đạo quân sự và ông vua thành công.  Việc ông nắm được quyền lực có thể coi như phép mầu, nhưng thực ra Đa-vít trưởng thành là nhờ thói quen và tập luyện.  Ông đã sử dụng tài năng tự nhiên về mưu lược, nét dễ thương quyến rũ và đức tin mạnh mẽ, rồi cộng tác với Chúa để phát huy những tài năng ấy.

          Bạn hãy nghĩ đến những thành công quân sự của Đa-vít và những năm ông lẩn tránh khi vua Sa-un đuổi bắt ông.  Ông sống sót và trở nên mạnh mẽ hơn là nhờ đã lắng nghe Chúa và theo những dẫn dắt của Người.  Mỗi bước nhỏ đức tin đều được hỗ trợ do lòng tín thác vào sức mạnh và ân sủng Chúa.

          Những bước nhỏ và kiên trì sẽ giúp bạn tiến tới.  Cầu nguyện hằng ngày, dù chỉ là năm mười phút thôi, cũng sẽ dạy bạn cảm nhận sự hiện diện của Chúa.  Đều đặn đọc và suy niệm Kinh Thánh sẽ dạy bạn nghe theo sự dẫn dắt của Người.  Mỗi tối xét mình lại trong ngày sẽ giúp bạn nhận ra ân sủng giấu ẩn của Chúa trong đời bạn.  Những cố gắng nhỏ bé và khiêm nhường để chia sẻ đức tin sẽ cho bạn thấy người ta thực sự đói khát Chúa như thế nào.

          Đó là một công thức đơn giản, nhưng các chế độ đào tạo và tập luyện cũng đơn giản như vậy thôi.  Các lực sĩ thành công, những nhạc sĩ được kính trọng và những thương gia thành đạt, tất cả đều nói cho bạn biết rằng sở dĩ họ thành công là nhờ trung thành ngày này qua ngày khác, luyện tập, luyện tập và luyện tập.  Vua Đa-vít cũng nói giống như vậy thôi.  Các vị thánh cũng thế.  Đâu có gì khác chúng ta?

 

          “Lạy Chúa, khi con chuẩn bị bước vào ngày mới, xin Chúa dẫn dắt con.  Xin giúp con xây dựng những tài năng Chúa ban cho con và biết nghe theo những chỉ dạy của Chúa”.