Chúa Nhật tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:21-28

 

Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền.  (Mác-cô 1:27)

 

          Bạn biết có những lúc bạn nhận ra lời nói chỉ là rỗng tuyếch.  Một nhân vật nổi tiếng đưa ra lời xin lỗi không hoàn toàn thực lòng về một điều sơ hở bị máy quay hình thu được.  Một lực sĩ tìm lời lẽ bênh vực cho quan điểm của mình về một vấn đề rắc rối vì sợ làm mất lòng những người bảo trợ cho mình.  Một học sinh tiểu học bịa ra những lý do mình đã không làm bài tập ở nhà.  Người ta không hoàn toàn thẳng thắn và điều ấy khiến chúng ta phải cảnh giác. Nếu họ cứ tiếp tục hành động như vậy, chúng ta sẽ thấy khó lòng tin những điều họ nói.  Lời nói của họ đã mất uy quyền và chúng ta biết như vậy.       

          Những điều này hoàn toàn ngược lại với thái độ phản ứng của dân chúng trong hội đường sau khi họ nghe Chúa Giê-su giảng dạy.  Chúa quả thực rất khác biệt!  Người chẳng khua chiêng gõ trống.  Người chẳng sợ bất cứ phản ứng nào từ phía dân chúng.  Họ thấy được Người hiểu rõ điều Người nói và Người nói đúng điều Người hiểu.  Với thái độ khiêm tốn, giản dị và rõ ràng, Người nói về Triều Đại Thiên Chúa.

          Lại có uy quyền (Mác-cô 1:27).  Đó cũng là cách Chúa Giê-su nói với tâm hồn chúng ta.  Không phải là thứ uy quyền giả tạo của một người lớn lối cố gắng dọa nạt bắt chúng ta phải tùng phục.  Cũng không phải là thứ uy quyền của một kẻ thiếu tự tin đang cố gắng thuyết phục chúng ta về một điều chính bản thân họ cũng không tin.  Không phải đâu, nhưng Chúa nói với uy quyền khiêm tốn của một Đấng Mê-si-a mà động lực duy nhất thúc đẩy Người nói là vì yêu thương chúng ta.  Đó là uy quyền một người đã biểu lộ khi giúp đỡ người bạn thân trong thời buổi khó khăn, bằng cách nói dịu dàng hết sức có thể, nhưng lại cương quyết nếu cần và luôn tôn trọng cùng thương yêu.  Khi Chúa Giê-su nói với chúng ta cách đó, những lời của Người sẽ lắng đọng trong tâm hồn chúng ta và chúng ta biết Người đang phán dạy với tất cả yêu thương.

          Hôm nay trong Thánh lễ, Chúa Giê-su muốn phán dạy bạn với uy quyền.  Người không muốn dọa dẫm bạn, hoặc xô đẩy bạn hay áp đặt bạn.  Người không muốn phỉnh gạt hoặc đánh lừa bạn hay hứa cuội với bạn.  Không, nhưng Người muốn khuấy tâm hồn bạn lên, thắp lên niềm hy vọng của bạn và ban cho bạn bình an của Người.  Vậy bạn hãy hăng say tới tham dự Thánh lễ và đón nghe Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con hôm nay biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Giê-su”.