Thứ Bảy tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:30-34

 

Đức Giê-su… chạnh lòng thương.  Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.  (Mác-cô 6:34)

 

          Chúa Giê-su thấy phấn khởi vì các tông đồ đã trở về sau một chuyến truyền giáo rất thành công.  Họ đã chữa lành nhưng người này, trừ quỷ khỏi những kẻ khác và đưa nhiều người trở về với Thiên Chúa.  Nhưng đồng thời Chúa Giê-su cũng thất vọng nữa.  Người vừa nhận được tin ông Gio-an Tẩy Giả, người bạn và họ hàng với Ngươi, đã bị vua Hê-rô-đê chém đầu.

          Với tin vui lẫn tin buồn trong tâm trí, Chúa Giê-su đã theo một cách thực tế là mời gọi các tông đồ hãy lánh đi nơi nào đó để nghỉ ngơi một   chút (Mác-cô 6:31).  Có lẽ chính Người cũng cần nghỉ ngơi nữa.  Nhưng đám đông dân chúng lại đi theo nên Chúa Giê-su thay đổi chương trình.  Thay vì yên ổn tại một nơi và lấy lại sức, Chúa lại dấn thân giảng dạy dân chúng.  Hiểu theo một ý nghĩa, bạn có thể nói rằng một “Chúa Giê-su thực tiễn” đã bị thay thế bằng một “Chúa Giê-su cảm thương”.  Chúa đã bỏ qua những nhu cầu của Người và của các môn đệ để chỉ thấy nhu cầu của thật nhiều người khác, những người còn thiếu thốn hơn chính Người nữa.

          Không phải chỉ Chúa Giê-su mới có cái nhìn như vậy.  Các tông đồ cũng dẹp bỏ chương trình nghỉ ngơi của họ nữa.  Hơn nữa, bạn có thể tưởng tượng họ sẽ ngạc nhiên biết mấy khi thấy Chúa Giê-su sau nhiều giờ giảng dạy, lại bảo họ hãy cho dân chúng ăn (Mác-cô 6:37).

          Chúa Giê-su cũng muốn chúng ta hãy thực tế.  Người muốn chúng ta hãy thứ tự ngăn nắp.  Người muốn chăm sóc chúng ta và cho chúng ta được nghỉ ngơi.  Nhưng cũng có những lúc Người muốn chúng ta để qua một bên những nhu cầu của mình vì lợi ích lớn lao hơn.

          Chúng ta có thể học cảm nhận những thúc đẩy này từ nơi Chúa, để điều thực tiễn không làm mờ đi lòng cảm thương và sự bộc phát.  Bạn có thể cảm thấy sự thúc đẩy hãy nói chuyện với một người sau khi tham dự Thánh lễ hay ở trong tiệp tạp hóa.  Bạn có thể cảm nhận Chúa chỉ muốn bạn tỏ tình yêu thương với chồng con hoặc xếp lại công việc đang làm để đọc Kinh Thánh một ít phút.  Mỗi khi được thúc đẩy làm như vậy, bạn hãy cố gắng mà làm.  Bạn chẳng khi nào biết được việc làm ấy sẽ đưa bạn tới đâu đâu.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con cảm nhận được sự thúc giục của Chúa Thánh Thần.  Con không muốn để mình cứ theo một khuôn khổ đến nỗi không thể nghe được tiếng Chúa hoặc theo sự dẫn dắt của Chúa.  Lạy Chúa, xin cho con biết linh hoạt và mở lòng!”