Thứ Hai tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 5:1-20

 

Không ai có thể kiềm chế anh được.  (Mác-cô 5:4)

 

          Những người thân của kẻ bị quỷ ám chắc chắn rất sợ hãi!  Khi nhắc đến gia đình anh ta, thánh Mác-cô có lẽ muốn nói đó là cha mẹ hay anh chị em của anh, cũng có thể là vợ con anh ta nữa.  Bạn thử tưởng tượng ảnh hưởng do thử thách tâm thần của người này đã gây ra cho họ như thế nào.  Nào là lo lắng anh ta có thể tự hại mình.  Nào là chế giễu và kỳ thị do những người trong làng xóm.  Nhưng trên hết, đó là cảm nhận bất lực khi phải đối diện với ma quỷ.

          Bạn cũng có thể cho rằng những người đang cố lấy xiềng xích trói anh ta lại đã yêu thương anh, vì họ nghĩ ràng mình nên làm như vậy, hoặc chỉ vì muốn anh được an toàn dù có phải trói anh lại.  Lại nữa, vì “không ai có thể kiềm chế anh được”, nên nỗi đau của cả gia đình anh vẫn tiếp tục (Mác-cô 5:4).

          Chúa Giê-su không những thấy đau đớn của anh mà còn thấy đau đớn của họ nữa.  Bản thân Người đã chịu thử thách thiêng liêng, nên Chúa Giê-su có thể đồng cảm với người bị hành hạ này.  Tuy nhiên Người còn biết thế nào là nỗi lo lắng và bị thiên hạ chế giễu, nên Người cũng đồng cảm với gia đình anh nữa.  Vì thế Chúa Giê-su không chỉ tìm cách giải thoát người này khỏi thảm họa, nhưng Người còn muốn giải thoát cho cả gia đình anh.  Vừa giải thoát cho người bị quỷ ám xong, Chúa Giê-su sai anh ta trở về làng để loan truyền tin mừng về những gì đã xảy ra cho anh.  Cuối cùng, toàn thể gia đình anh được vui mừng và tự do!

          Mọi người đều có những người thân trong gia đình phải trải qua nghịch cảnh.  Thường người ta cảm thấy như những nỗ lực tốt nhất của con người để giải quyết những khó khăn của một người trong gia đình vẫn không hữu hiệu.  Mọi canh chừng hoặc giải quyết đưa ra để giúp người ấy chỉ gây căng thẳng và đổ vỡ.  Nhưng tình yêu Thiên Chúa thì vĩ đại hơn tình yêu chúng ta biết chừng nào.  Đôi khi thời gian hoặc cách thức Chúa nhậm lời chúng ta cầu xin không hợp lý đối với chúng ta, nhưng chắc chắn sự hồi đáp của Người luôn là điều tốt nhất.

          Hơn nữa, Chúa không chỉ hành động với những người ở ngay trong những hoàn cảnh này, nhưng còn với mọi người can dự nữa.  Người nhìn thấy cha mẹ của đứa con nhỏ bệnh tật, người vợ của kẻ nghiện ngập, con cái của một cặp vợ chồng đang gặp những khó khăn về tài chánh.  Chúa chúc phúc cho từng người và củng cố họ một cách độc đáo.

          Trong cuộc sống của những người bên cạnh bạn, luôn có những hoàn cảnh ở ngoài tầm tay giải quyết khiên cho bạn cảm thấy bất lực.  Bạn hãy tín thác vào quyền năng và tình yêu của Chúa.  Rồi cũng nhớ rằng Chúa đang làm việc với bạn nữa đấy!

 

          “Lay Chúa, xin Chúa chữa lành mọi gia đình đang phải phấn đấu ngay lúc này!”