Thứ Sáu tuần 4 Thường niên

Lễ dâng Chúa vào Đền Thờ

 

Suy niệm Ma-la-khi 3:1-4

 

Người sẽ tinh luyện chúng như vàng như bạc.  Bấy giờ đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật theo lẽ công chính.  (Ma-la-khi 3:3)

 

          Hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se đem Chúa Giê-su lên Đền Thờ để dâng cho Thiên Chúa.  Ngôn sứ Ma-la-khi đã tiên báo biến cố này khi ngài nói về một Đấng Thánh vào ĐềnThờ của Người.  Người sẽ thanh tẩy dân Người để họ dâng lễ vật xứng đáng lên Thiên Chúa;  đây chính là việc Chúa Giê-su đã tới để thi hành.  Và Người cũng làm công việc ấy vì bạn nữa.

          Tham dự vào chức tư tế phổ quát, tất cả chúng ta đều được “tinh luyện” trong bí tích Rửa tội, để cuộc sống hằng ngày và việc tham dự Thánh lễ của chúng ta thực sự tôn kính Chúa.  Nhưng bất hạnh thay, chúng ta lại thường đến tham dự Thánh lễ với thái độ vội vã hoặc bị chi phối do những lo lắng trong tuần.  Thực khó mà chú tâm để “đến dâng lễ vật làm đẹp lòng Đức Chúa” (Ma-la-khi 3:4).  Vậy làm sao chúng ta có thể dâng tâm hồn cho Chúa trọn vẹn hơn trong Thánh lễ?  Có một cách là hãy để Chúa Giê-su thanh tẩy chúng ta trước khi Phụng vụ bắt đầu.

          Thay vì hổn hển tới vào lúc người ta đã hát ca nhập lễ, chúng ta hãy cố gắng đến sớm hơn ít phút đề cầu nguyện.  Bạn hãy xét mình và xin Chúa giúp bạn nhớ lại chỉ một điều làm tắc nghẽn con đường nên thánh của bạn.  Có thể đó là lòng thù hận một người đã làm cho bạn thất vọng. Có thể bạn đã nặng lời với một người trong gia đình sáng sớm nay và bạn vẫn còn đang hậm hực.  Có thể bạn bạn bị chia trì do những công việc phải làm cho tuần tới.  Điều quan trọng là nhận ra rằng dù là những quan tâm hợp lý cũng như những hành vi tội lỗi cũng đều có thể làm cho bạn bị chia trí trong việc thờ phượng.

          Khi bạn tìm thấy một điều nào đó, hãy đặt nó trong tay Chúa.  Bạn hãy thống hối nếu cần.  Rồi bạn để điều ấy sang một bên, cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn bước vào niềm vui  và thờ phượng Chúa trong Thánh lễ.  Rồi bạn hãy cố hết sức để tâm vào Chúa.  Hãy thưa với Chúa rằng Chúa thật là thánh thiện và bạn yêu mến Người rất nhiều.  Rồi xin Chúa chúc lành cho mọi nỗ lực của bạn.

          Việc thờ phượng của chúng ta sẽ chỉ được hoàn hảo khi chúng ta về quê trời.  Nhưng tuần này qua tuần khác, chúng ta vẫn có thể để Chúa Giê-su đưa chúng ta tới gần thời điểm ấy đang khi chúng ta được tinh luyện như vàng như bạc.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã bước vào đền thờ là tâm hồn con.  Lạy Chúa, con phó mình con trong bàn tay yêu thương của Chúa”.