Chúa Nhật tuần 5 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 9:16-19, 22-23

 

Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người.  (1 Cô-rin-tô 9:22)

 

          Đã có lần Chúa Giê-su nói với các môn đệ Người rằng con đường lên thiên đàng thì chật hẹp và ít người muốn đi (Mát-thêu 7:14).  Nhưng Chúa cũng nói:  “Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ” (Mác-cô 16:16).  Điều này xem ra hơi rắc rối phải không?  Thực ra không ai biết được câu trả lời những người được cứu độ là bao nhiêu và thế nào là chỉ một số ít .

          Có lẽ đây là lý do tại sao thánh Phao-lô đã nhiệt tâm với công việc tông đồ của ngài.  Ngài biết niềm vui của thiên đàng và ngài không muốn ai phải mất niềm vui ấy.  Cho nên ngài đã lấy đó làm sứ mệnh của đời mình, để trở nên “tất cả cho mọi người” (1 Cô-rin-tô 9:22).  Bạn có thể cảm nhận được quyết tâm của thánh Phao-lô qua sự kiện ngài đã sử dụng từ “chinh phục” bốn lần chỉ trong ba câu (9:20-22).  “Chinh phục” đối với ngài có nghĩa là đem người ta về với Chúa.  Và nghĩa là làm mọi sự có thể để giúp người ta được biết đến ơn cứu độ của Chúa Giê-su.

          Vậy làm sao chúng ta chinh phục người ta về cho Chúa Giê-su?  Làm sao chúng ta trở nên tất cả cho mọi người?  Thánh Phao-lô bảo chúng ta hãy học cách nói về thể thao để chúng ta có thể gặp gỡ những kẻ hâm mộ thể thao theo mức độ của họ.  Ngài bảo chúng ta hãy học nói về những biến cố hiện thời hiểu theo chiều hướng của kế hoạch Thiên Chúa.  Người sẽ bảo chúng ta học cho biết thế nào là không có gì cả, để chúng ta có thể liên hệ với người nghèo, hoặc đâu là những ưu tư chính của các người trẻ, để chúng ta có thể cảm thông được hoàn cảnh của họ mà chinh phục họ.

          Thánh Phao-lô đã thích nghi việc rao giảng của ngài với văn hóa của mỗi thành phố ngài đến viếng thăm, để ngài có thể gặp gỡ những người ở đó qua ngôn từ và hình ảnh giúp họ hiểu.  Đó là một gương mẫu cho chúng ta.  Gương mẫu thánh Phao-lô hối thúc chúng ta đừng để mình thành kỳ đà cản mũi người khác, chỉ vì chúng ta không hiểu biết văn hóa hoặc những sở thích của họ.  Cho nên tất cả chúng ta hãy noi gương thánh Phao-lô và trở nên uyển chuyển và dễ thích nghi hết sức có thể, để chúng ta giúp người ta đến với Chúa Giê-su càng nhiều càng tốt.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết chia sẻ Tin Mừng của Chúa”.