Thứ Ba tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:1-13

 

Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa.  (Mác-cô 7:9)

 

          Quả là một cái bẫy người ta dễ dàng rơi vào.  Với lòng nhiệt thành vì đức tin, nhiều người kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu đã tạo ra hết lớp này đến lớp khác những truyền thống và tập tục giúp họ đứng cách biệt với “thế gian”.  Dần dần những lớp ấy làm cho bản chất đích thực Lề Luật Mô-sê trở nên phức tạp và lu mờ, đến độ một số người có thể đảo ngược cả Lề Luật.

          Trái với những phức tạp do đám kinh sư và Pha-ri-sêu đưa vào, Chúa Giê-su chỉ chú tâm vào hai điều răn giản dị và căn bản:  yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương người khác như chính mình.  Mọi lề luật và điều răn của Chúa đều có thể tóm lại trong hai câu này từ sách Luật.

          Tuy nhiên dù những điều răn này giản dị thế nào thì chắc chắn không dễ thực hành đâu.  Làm sao chúng ta có thể yêu thương mọi người mọi lúc?  Nhiều lần chúng ta khó có thể tha thứ cho người trong gia đình, để mặc người lạ bên cạnh nhà chịu cô đơn hoặc người bạn cùng sở phải căng thẳng lo lắng.  Làm sao chúng ta có thể tránh được cơn cám dỗ cứ muốn gây phiền phúc rồi lại xin lỗi, để chúng ta được thảnh thơi khỏi phải tuân giữ luật yêu thương?

          Bằng cách hãy để tình yêu Thiên Chúa dạy chúng ta phải yêu thương thế nào.

          Cách ấy có thể không dễ dàng, nhưng rất đơn giản.  Chúa Giê-su yêu thương bạn.  Không phải vì bạn làm những điều phải.  (Chẳng có ai hoàn hảo cả).  Không phải vì bạn tuân giữ từng điều giáo lý của Chúa (mọi người đầu phải vật lộn với ít nhất một giới răn nào đó).  Rồi không phải vì bạn đã tỏ ra là tốt hơn những người khác.  (Chúa làm mưa xuống trên người công chính cũng như trên người bất lương).  Tất cả không phải đâu, nhưng Chúa Giê-su yêu thương bạn là vì Người nhìn vào tâm hồn bạn và thấy nó “thật là tốt” (Sáng Thế 1:31).  Người bỏ qua những điều làm tổn thương, những thù hận và tội lỗi chưa xưng thú, rồi Người nhìn thẳng vào trung tâm của con người bạn.

          Chính nơi đó, tại trung tâm mà Chúa Giê-su nhận ra tình yêu Người đã đặt trong bạn.  Người thấy ước ao của bạn muốn làm đẹp lòng Chúa.  Người thấy sự tốt lành và trong sạch mà Chúa đã dựng nên bạn lúc ban đầu.  Rồi những gì Người thấy đã xuyên thấu trái tim đầy yêu thương của Người.  Với niềm vui.  Với lòng cảm thương.  Chính cái nhìn này của Chúa có thể làm chúng ta mềm lòng và dạy chúng ta biết yêu thương như Người yêu thương, yêu thương cách giản dị, thương xót và công bằng.

 

          “‘Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng’ (Thánh Vịnh 84:3). Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết yêu thương”.