Thứ Bảy tuần 5 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 12:26-32;  13:33-34

 

Vương quốc sẽ lại trở về nhà Đa-vít mất thôi! … Và họ sẽ giết ta.  (1 Vua 12:26, 27)

 

          Chúng ta biết Thiên Chúa có thể thực hiện những việc kỳ diệu.  Tuy nhiên mỗi khi Thiên Chúa hứa điều gì và chúng ta thấy điều ấy dần dần mở ra, thì chúng ta lại bắt đầu nghi ngờ hoặc lo lắng hơn.  Giống như ông Phê-rô đi trên mặt nước, chúng ta quên không tiếp tục hướng mắt chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su.  Chúng ta lại chú tâm đến cái nhất thời của gió và sóng biển thay vì chờ đợi trong sự tin tưởng.

          Trong bài đọc 1 hôm nay, ông Gia-róp-am thấy mình ở trong tình trạng giống như vậy.  Ở cuối chương trước, Thiên Chúa đã hứa sẽ làm cho ông giống như Đa-vít và sẽ thiết lập cho ông một triều đại để cai trị nước Ít-ra-en.  Thực là một cơn choáng váng cho viên chức này của vua Sa-lô-môn:  Thiên Chúa đã chọn ông ta lên kế vị chủ của mình!  Sau khi ông ta trốn sang Ai-câp và vua Sa-lô-môn băng hà, thì quả thực Gia-róp-am đang ở Ít-ra-en và lên ngôi vua đúng như Thiên Chúa đã hứa.

          Nhưng cũng chính tại đây bắt đầu có rắc rối.  Đền Thờ thì ở tại Giê-ru-sa-lem.  Mà Giê-ru-sa-lem lại ở dưới quyền kiểm soát của Rơ-kháp-am là con vua Sa-lô-môn.  Cho nên Gia-róp-am bắt đầu sợ rằng sự liên kết của dân chúng với ĐềnThờ sẽ khiến cho họ bỏ rơi ông.  Ông quyết định tự mình giải quyết khó khăn thay vì tin rằng Thiên Chúa sẽ giữ lời hứa ban cho ông làm vua Ít-ra-en.  Hậu quả thực là tai hại.

          Bạn hãy suy nghĩ về những lời hứa đã nhận được từ nơi Chúa – chắc chắn là lời hứa được tha thứ tội lỗi và được về thiên đàng.  Bạn cũng có thể tin Chúa sẽ giúp đỡ bạn trong hôn nhân hoặc những tương quan gia đình hay tình trạng công ăn việc làm.  Trong tất cả những tình huống này, Chúa có một kế hoạch lâu dài để sinh ích cho bạn, nhưng kế hoạch ấy đòi bạn phải chờ đợi Người.  Chờ đợi có thể làm người ta sợ, nên bạn có thể bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.  Có thể bạn bị cám dỗ cố gắng làm mọi sự theo đường lối riêng của bạn.  Nhưng bạn hãy từ từ.  Hãy hành động khi cần, nhưng đồng thời phải tiếp tục cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan và dẫn dắt.

          Ông Gia-róp-am đã chẳng xin Chúa giúp ông thắng cơn sợ hãi.  Vậy bạn đừng phạm sai lầm giống như ông!  Chúa luôn sẵn sàng bảo đảm với bạn rằng Người trung thành, để bạn tiếp tục tin là Người sẽ thực hiện lời hứa thật trọn vẹn.  Bạn hãy đến với Chúa và để Người canh tân bạn trong hành trình tín thác và hy vọng.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin và lòng can đảm để chờ đợi Chúa thực hiện những việc lạ lùng Chúa đã hứa”.