Thứ Hai tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:53-56

 

Bất cứ ai chạm đến tua áo choàng của Người, thì đều được khỏi.  (Mác-cô 6:56)

 

          “Bạn hãy đi và hãy tiếp xúc với người nào đó”.  Đó là lời quảng cáo quen thuộc nhiều năm trước có thể là đề tài cho câu chuyện Tin Mừng hôm nay.  Dân chúng ào ạt đến với Chúa Giê-su, vì biết rằng Người đã ủi an và chữa lành nhiều người bằng nhiều cách lạ lùng.  Họ tạm xếp lại những việc bổn phận hằng ngày và vội vã đi dưới nắng đốt và bụi đường để đem đến cho Chúa những lo lắng và bệnh tật cùng những nhu cầu của họ.  Họ hy vọng được chạm tới Người, dù chỉ sờ được vào tua áo choàng của Người thôi.  Hơn thế nữa, họ còn hy vọng được Chúa chạm vào họ nữa.  Rồi bao nhiêu người đến và chạm tới Người đều được chữa lành.

          Bạn cũng có thể làm giống như vậy.  Chúa Giê-su không khi nào keo kiệt trong việc đem lại ủi an và chữa lành, ơn khôn ngoan và hướng dẫn là những điều người ta cần.  Dù bạn không chạm được tua áo choàng của Chúa, thì bạn vẫn có thể nắm giữ được rất nhiều điều truyền thống Do-thái nói về những tua áo choàng là biểu tượng cho Lời Chúa.

          Vậy bạn hãy xếp lại công việc và những việc bổn phận của bạn một lát.  Hãy bước đi dưới cái nóng và bụi bặm của cuộc đời để chạm tới Chúa Giê-su.  Phải, làm như thế có nghĩa là bạn dậy sớm hơn một chút hoặc đi ngủ trễ hơn một chút, hay quyết định nán lại một vài sinh hoạt.  Chạm đến Chúa Giê-su mới là quan trọng!

          Có lẽ Chúa đã dùng một câu đặc biệt trong Kinh Thánh để khuấy động tâm hồn bạn hoặc khích lệ bạn hay nhẹ nhàng thuyết phục bạn.  Bạn hãy dừng lại và đọc lại câu Kinh Thánh ấy.  Có thể bạn lấy một câu trong bài Tin Mừng hôm nay hoặc trong một Thánh Vịnh ưa thích như “Chúa là Đấng chăn dắt tôi” (Tv 23:1).  Bạn hãy ngồi thinh lặng và lắng nghe điều Chúa Giê-su muốn nói với bạn.  Hãy hỏi Chúa những câu hỏi và lắng nghe Người trả lời.  Bạn không phí thời giờ đâu, nhưng bạn đang sờ vào tua áo choàng của Chúa đấy!  Hãy gạch dưới câu Kinh Thánh ấy, hãy chép lại vào cuốn nhật ký thiêng liêng của bạn, hoặc viết lại rồi để đâu đó để bạn nhớ được trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần lễ.

          Mỗi khi bạn quay lại với đoạn Kinh Thánh ấy, bạn lại được phấn khởi trở lại và được chữa lành nhiều hơn.  Chân lý của đoạn Kinh Thánh ấy sẽ đâm rễ trong tư tưởng bạn cho đến khi nó thuộc về bạn.  Nó sẽ trở thành cái địa bàn cho bạn thấy hướng đi, một cái neo để bạn bám víu trong lúc khó khăn và một bảng ghi chép biết bao điều Chúa đã làm cho đời sống bạn.  Tua áo choàng của Chúa Giê-su luôn bên cạnh bạn.  Hôm nay bạn cứ đưa tay ra và chạm đến Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con đang đến với Chúa.  Xin Chúa khuấy động tâm hồn con lên, xin dạy bảo con và xin chữa lành con”.