Thứ Tư tuần 5 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 10:1-10

 

Nữ hoàng Sơ-va hết hồn.  (1 Vua 10:5)

 

          Quả thực vẻ huy hoàng và sự sâu xa của đức khôn ngoan Thiên Chúa có thể là một chứng từ mạnh mẽ.  Nữ hoàng Sơ-va quá khâm phục tư tưởng và sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, chứ không phải chỉ vì sự vĩ đại của hoàng cung và Đền Thờ, nên bà không thể không tỏ ra phản ứng.  Kinh Thánh bảo chúng ta là thực sự nữ hoàng đã hết hồn.  Thiên Chúa đã chúc phúc cho vua Sa-lô-môn thật nhiều đến độ nữ hoàng phải lên tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

          Thật là khó tin, nhưng nếu sử dụng những ơn soi sáng và khôn ngoan của Chúa ban cũng có thể là một chứng từ mạnh mẽ đối với những người chung quanh chúng ta.  Có lẽ bạn không sống trong lâu đài hoặc không có đất đai rộng lớn.  Nhưng Chúa đã chúc phúc cho bạn qua việc Thánh Thần ngự trong bạn.  Và điều ấy làm cho bạn khác người ta.  Bạn trổi vượt!  Lối sống của bạn cũng như những ưu tiên bạn thực hành đều có thể giúp người khác hướng về thiên đàng.  Những lời lẽ và phản ứng của bạn có thể chứng minh cho đức khôn ngoan và sự dịu dàng của Chúa trong một khung cảnh phê bình chỉ trích hoặc ích kỷ.

          Càng gần Chúa, bạn càng hiến dâng đời bạn cho Người, càng biết mở lòng đón nhận sự tốt lành và đức khôn ngoan của Người, và đó chính là bằng chứng rõ rệt hơn cho những người chung quanh.  Chính “bằng chứng” này sẽ dẫn người ta tự mình đến tìm kiếm Chúa, rồi dần dần biết tôn vinh Người.  Cứ tỏ ra cách giản dị thôi, người ta sẽ muốn có được những gì bạn đang có:  bình an, tin tưởng, bảo đảm và cương quyết trong mục đích.

          Chúa Giê-su muốn ánh sáng của bạn chiếu soi cho người khác (Mát-thêu 5:16).  Đừng để ánh sáng này bị hạn chế trong cách bạn cầu nguyện hoặc khả năng bạn trích dẫn Kinh Thánh từ trí nhớ.  Nếu thực sự đó là ánh sáng Thiên Chúa thì nó sẽ tự nhiên bao gồm sự nhân lành của Người được tỏa ra trong mọi lãnh vực đời sống hằng ngày của bạn.  Tâm hồn bạn càng hiến dâng cho Chúa, người ta càng dễ dàng nhận ra Chúa và ân huệ Người nơi bạn nhiều hơn.

          Vậy bạn hãy nghĩ đến những ân huệ Chúa ban cho bạn.  Lòng nhân lành của Chúa được biểu lộ thế nào trong đời sống bạn?  Lòng nhân lành ấy có tăng thêm từ ít năm nay không?  Khi nhận ra những ân phúc này, bạn hãy cảm tạ và ngợi khen Chúa cùng hiến thân cho Người hơn nữa.  Khi ấy bạn hãy xem điều Chúa làm trong bạn và qua bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa mở mắt con và mắt những người chung quanh con để nhận biết sự kỳ diệu và uy nghi trong sự hiện diện của Chúa.  Xin cho tất cả chúng con biết tôn vinh Chúa vì lòng quảng đại bao la của Chúa”.