Thứ Ba tuần 6 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 1:12-18

 

Mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt.  (Gia-cô-bê 1:14)

 

          Hôm nay thật là một ngày tốt khi nghe những lời này của thánh Gia-cô-bê !  Tại sao lại hôm nay?  Vì hôm nay là “ngày hội Thứ Ba béo” (Mardi gras).  Những kẻ vui chơi trên khắp thế giới sẽ nhớ rằng đây là cơ hội cuối cùng để ăn uống vui chơi trước khi mùa Chay khởi đầu.  Đó là ngày cuối cùng để buông thả một chút trước khi bắt đầu một mùa từ bỏ mình.  Vì thế thật là tốt khi nghe thánh Gia-cô-bê cảnh giác chúng ta đừng để cho dục vọng của mình lôi cuốn bất cứ ngày nào trong năm.  Cũng là điều tốt khi chúng ta được nhắc nhở rằng cám dỗ sẽ đến với chúng ta khi những ước ao sai quấy được nuôi dưỡng và khuấy động.  Những ước ao này có thể đưa chúng ta tới phạm tội, rồi nếu ta cứ ở trong tội lỗi thì chúng sẽ đưa ta tới sự chết đời đời (Gia-cô-bê 1:15).

          Điều này xem có vẻ quá sức bi thảm phải không?  Dĩ nhiên là chẳng có gì sai trái khi tham gia một chút vui chơi trong ngày hội Thứ Ba béo, nhất là chúng ta lại biết chừng mực nữa.  Nhưng khi chúng ta sắp bước vào mùa Chay thì tốt nhất là chúng ta được nhắc nhở rằng những ước muốn của ta rất nguy hiểm và lừa gạt.  Chúng ta có thể rất muốn một điều gì đó đến nỗi không nề nguy hiểm để đạt được nó.  Điều ấy đã chẳng xảy ra cho vua Đa-vít và bà Bát-sơ-va đó sao?  Vua thèm muốn bà quá đỗi nên cuối cùng đã phạm tội ngoại tình, lừa gạt và giết người nữa để đạt mục đích (2 Sa-mu-en 11).

          Giờ đây, chúng ta biết không phải hết mọi ước muốn của chúng ta đều là tội lỗi.  Đúng thế, những ước muốn sâu xa nhất và mạnh mẽ nhất cũng là những ước muốn trong sạch nhất.  Tất cả chúng ta đều mong có được tình yêu, lòng thương xót và niềm vui được Chúa ban cho.  Tất cả chúng ta đều khao khát được nếm sự thánh thiện, sự trong trắng và đức khôn ngoan của Chúa.  Chúng ta mong mọi ước muốn của chúng ta được thanh tẩy, để chúng ta được lãnh nhận “mọi phúc lộc hoàn hảo” Chúa dành cho chúng ta (Gia-cô-bê 1:17).  Và chính xác mùa Chay là mùa về tất cả những điều như vậy.

          Một số người coi mùa Chay như thời gian buồn thảm.  Họ nhìn ngày Lễ Tro với cảm nghĩ sợ hãi.  Nhưng Chúa không nhìn mùa Chay như vậy đâu.  Người nhìn mùa Chay như mùa của ân sủng và ban ơn.  Người nhìn mùa Chay như một thời gian để những ước muốn sa ngã của chúng ta được chữa lành và phục hồi.  Người là Cha nhân lành và dễ thương, chỉ muốn ban cho chúng ta những phúc lộc tốt nhất, trong sáng nhất và giúp chúng ta được mãn nguyện nhất có thể.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là ước muốn đích thực của tâm hồn con”.

 

_______________

 

Lưu ý:  Ngày mai là Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu mùa Chay.